Sex after death

Autor: Jakub Raida <jakub.raida(at)seznam.cz>, Téma: Povídky, Vydáno dne: 22. 11. 2005

MASO Sex mezi mrtvými kusy mrtvých zvířat řízenými lidskými mozky v pekelném ohni>>>Raz, dva, tři…
>>>Raz, dva, tři… …slyšíme se? Máme spojení? Přepínám.
>>>Píp, píp, prsk.
>>>Raz, dva, tři, zkouška, zkouška. Slyšíš mě? Přepínám.
>>>Bzzt, prsk, prsk. Slyším tě. Můžeš začít.
>>>Dobře. Raz, dva, tři… …tři, dva, jedna, vysíláme, všichni na svá místa.
>>>Jednička připravena.
>>>Dvojka připravena.
>>>Trojka má technické problémy. Počkejte chvíli.
>>>Rozumím, trojko. Pohněte kostrou. Mentiony musí proudit.
>>>Tady trojka, už to mám, v trubce byl slimák.
>>>Dobře, začínáme, zažehněte pekelný plamen.
>>>Oheň už hoří.
>>>Fajn. Podejte někdo hlášení na centrálu, že náš mozek je připraven k provozu.
>>>Hotovo. Můžeme začít. Proces začíná. Hlaste mi, co se děje.
>>>Naše operační jednotka už připravuje přiměřeně velký kus mrtvého zvířete.
>>>Jaké je jejich hlášení? Operační jednotko, podejte hlášení.
>>>Tady operační oddělení, zvíře bylo usmrceno a rozsekáno na malé kousky.
>>>Jaký je ten náš?
>>>Malý. Akorát pro naši operační tyč.
>>>Dobře, máte povolení implantovat ten kousek svalu na konec operační tyče.
>>>Provádím… …hotovo.
>>>Dobře, nyní můžete operační tyč přesunout nebezpečně blízko pekelnému ohni.
>>>Je to. Je proklatě blízko. Začíná se zahřívat a kape z ní tuk.
>>>Kam padají kapky? Popište mi peklo?
>>>Dolů. V pekle je stejná gravitace jako na zemi. Úplně na dně pekla, pod plameny, jsou fragmenty člověkem zavražděných rostlin, zvláště stromů. Celé peklo smrdí bolestí, utrpením a smrtí, je zde vše, co člověk zavraždil. A taky plameny. A kouř – málem nám ochromil dokumentační oddělení.
>>>Co dělají ostatní mozky?
>>>Stejnou operaci jako my. Jeden z mrtvých kusů svaloviny se podezřele přibližuje k našemu.
>>>Jak je to možné?
>>>Nevím, možná chyba v manipulátoru jejich mozku.
>>>Upozorněte je.
>>>Bohužel, neozývají se. Ale… …co se to děje. Ty dva mrtvé kousky masa se o sebe lehce otírají okraji. Přenášejí mezi sebou své tuky. Ten jeden na chvíli odjíždí… …ale už se vrací.
>>>Tohle nebude chyba v manipulátoru. To je poslední vzepjetí živočišné mysli.
>>>A je zase tam. Ty dva kousky mrtvého masa se k sobě tisknou, až z jejich rozpálených tkání tuk teče přímo proudem. Jejich povrchy jsou kvůli těm plamenům stále žhavější a žhavější, bílého a tuhého tuku v nich ubývá, všechen postupně metamorfuje na průhlednou tekutinu, která padá do hlubin žhnoucích pekel, aby tam se syčením potřísnila mučené, člověkem za živa uřezané končetiny. Ty kousky dřeva se stále nemohou vzpamatovat z bolesti, kterou jim působil člověk a kterou jim teď působí oheň i žhavý tuk. Jenže tkáň se chová úplně jinak než pletivo. Ty dva kusy mrtvého masa se na pokraji utrpení snaží utápět v ukájení prastarých živočišných pudů. Ony si snad v návalech bolesti myslí, že jsou ještě schopné reprodukce.
>>>Ano, už to vidím taky. Není to zas tak hrozné. Potěší mě, když vidím, kolik životní síly je v živočiších, když i na pokraji maximální bolesti, když se jim rozřezaná kůže žárem rozšklebuje, snaží nezapomenout na svou živou existenci. Jsou jiné než dřevo, které jen trpí a utápí se v minulosti.
>>>Je to skoro krásné, sledovat, jak se o sebe otírají svými tukem obalenými těly ve snaze sdílet svůj bolestivý úděl. Tmavnou, oblizují je plameny, ale ony se stále snaží tisknout k sobě.
>>>Zapněte rotaci na operační tyči. Musí trpět ze všech směrů. Musí si šáhnout až na samé dno studnice zoufalství, abychom poznali, jak dlouho jim víra vydrží. Jak dlouho vydrží viset na provaze lidskosti nad hlubinou smrti.
>>>Pane. Já myslím, že ve své zkoušce obstáli. Dokázali díky soucítění a návratům k živočišným požitkům přečkat i ty nejhorší chvíle. Myslím, že si zaslouží opustit peklo. Stejně už v sobě nemají žádný tuk. Ukončeme jejich bolest.
>>>Rozumím a dávám svolení vytáhnout operační tyče. Počkejte, až náš subjekt zchladne a převezte ho do Centra zařazení mrtvých živočichů a rostlin do systému. Budou kolovat a možná je někdy zase potká něco jako… …život.
>>>Rozkaz. Na konci týdne budete mít protokol. Končím.
>>>Jo, a ještě do toho Centra pošlete i ty hnědé rostlinné nebožáky, co jsme je rozemleli a umučili vroucí vodou. Bez nich by nám asi vypadlo dokumentační oddělení.