Sano Ichiro

Autor: Petr Kolář <>, Téma: Reportáže, Vydáno dne: 04. 12. 2005

Sano Ichiro je nejschopnějším detektivem Šóguna Tokugawy, jenž vládne říši Edo (konec 17.stol.). Těší se Šógunovy naprosté důvěry a tudíž řeší ty nejdůležitější případy, jež se na edském dvoře vyskytnou. Tímto se stává jednou z nejvýznamnějších osobností v Edu.

Jako většina ostatních samurajů v Edu i on je štíhlé, vyšší postavy a vlasy má smotané do culíku. Na oválné tváři zachovává výraz klidu za jakékoli situace, což ho pro ostatní činí nečitelným. Naopak jeho oči proniknou hluboko do duše těch, jež dobře zná, ať už se jedná o nejbližší přátele a příbuzné nebo o zapřísáhlé nepřátele.

Jeho tělo zahaluje samurajské kimono. Přestože Sano vlastní menší jmění, dává přednost jednoduššímu typu, obvykle modré barvy moře. Proti drsné zemi ho chrání lehké sandály. Je-li nutno bojovat nebo se bránit, pomáhají mu pohotovostní dýka a meč, které nosí při pase.

 Kráčí vždy vzpřímeně, čímž vynikne jeho vznešenost, avšak nepovyšuje se nad ostatními. K cizím lidem zachovává jistý respekt, neboť mu jeho samurajská povaha nedovoluje činit předsudky, kterých by časem mohl litovat.

Raději se ostatním snaží vždy pomoct, neexistuje-li důvod, proč by to neudělal, jako tehdy u případu odsouzení komisaře Hoshiny, jeho rivala a nepřítele, s nímž neustále bojuje o přízeň šóguna. Hoshina měl být popraven na vyhovění požadavků únosce šógunovy matky Keisho-In. V tu dobu by byl Sano nechal s radostí Hoshinu popravit, jenže Hoshina si vyžádal Sanovu pomoc, kterou mu Sano již dříve slíbil. Sano dal jednou své slovo a nyní ho nemohl porušit, i když si to nevýslovně přál.

To je jen jeden z případů, kdy Sano strádal z dodržování samurajského kodexu. Přesto však nadále tento spis dodržuje a zůstává ctnostným samurajem.

Při jeho práci detektiva je pro něj nesmírně důležité zachovat si vždy čistou mysl, zvažovat všechny možnosti a nebrat na lehkou váhu maličkosti. Svou práci vykonává s maximální pečlivostí a téměř nikdy se nemýlí.

 

I přes všechnu svou oddanost k práci a šógunovi však pro Sana zůstává přednější jeho vlastní rodina.

Svou ženu Reiko potkal při vyšetřování jednoho z šógunových případů. Tehdy mu s oním případem pomohla a od té spolu trávili mnoho času, až se rozhodli své životy spojit. Brzy po svatbě se jim narodil syn, kterého pojmenovali Masahiro. I nadále mu Reiko pomáhá řešit případy a šógun si její podpory při vyšetřování velmi cení.

Vztah Sana k Reiko je plný nehasnoucí vášně. Společně vychovávají svého syna, společně setrvávají v dobrém i ve zlém a mají jeden k druhému naprostou důvěru.

 

V celém edském království je Sano jedním z nejčestnějších samurajů oproti většiny zkorumpovaných a pokryteckých úředníků. Má-li někdo udržet v Edu pořádek a chránit ho před neprávím, pak je to on.