Odraz světla...

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Básně, Zdroj: vlastní tvorba, Vydáno dne: 01. 01. 2006

schody.jpg...lodičky se svíčkou se pohupují na vodě, kam asi poplují?


 

Komíhavé plamínky svící
září měkkým svým svitem
hladinou vodní plují
zrcadélky  očí trpících
tůňkami lidské mysli

tonou ve zrádných hlubinách
s nimiž nikdo nic nesvede…

nikdo z  nich
ani jeden jediný
netroufá si skočit
bezhlavě
ztratit sebe sama,
v nejistě bludných cestách
pro příkré schody do nebe
nebo lahodící rána…

každý jen v obavách,
ve strachu trčící
malostí snad zavátí,
navzdory vší lidskosti
pro potíže přestálé
se bojí,
že zatne se až do kosti

ta jediná
        pro kterou by mohli žít…