Letec

Autor: David Mauder <tralip1(at)seznam.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 06. 01. 2007

Příběh z válečné doby


Větvemi války zlámané
perutě bitevníku
uvadly.
Ohnivé krůpěje z křídel kanou.
Sežehlá mračna nad hvozdem
starobylých domů na Labi.
Zkroucené stíny
na rozpukaných zdech
drážďanské galerie.
Po obrazech lidí
žalují.

Tisíce včel
opylovaly gotický květ
paletou barevných sazí.
štětců plameny
dokreslí obrysy hřbitova
utíkajících mrtvol.

A uhlem seškrabaným
z cárů padlého kokpitu
ruka Mistrova
další duši žárem očištěné
domaluje tvář.

Můj obraz chlapečka
hrajícího si s letadélky...