Plíce naší planety vydechují metan

Autor: Histes <magazin(at)postreh.com>, Téma: Příroda, Zdroj: Český rozhlas Leonardo, Vydáno dne: 18. 03. 2006

metanmaly.jpgStromy i ostatní živé rostliny chrlí do ovzduší každý rok miliony tun potenciálního skleníkového plynu - metanu, a přitom se o tom nikdo nezmiňuje. Tvrdí to vědci z ústavu Maxe Plancka v Německu.

Ve srovnání s preindustriální érou se koncentrace metanu v ovzduší zvýšila na trojnásobek. Ekologové byli přesvědčeni, že již identifikovali všechny přírodní zdroje, kde se působením bakterií mění organická hmota na metan. Je to především zemědělská živočišná výroba, bažiny nebo rýžová pole. Bakterie, které jsou podle dosavadních poznatků zodpovědné za produkci metanu, žijí totiž pouze ve vlhku, v prostředí chudém na kyslík. Na vzduchu nepřežívají.

metan_1.jpg

Heidelberské vědce překvapilo zjištění, že stopová množství metanu vydechují také živé rostliny v normálním prostředí na vzduchu. Pokud bychom se řídili tím, co již bylo publikováno, považovali bychom tento výsledek za chybu, říkají němečtí ekologové. Přesto se ale rozhodli pro další výzkum. Měřili množství metanu produkovaného zbytky rostlin, posekanou trávou a listy domácích i tropických stromů. Pokusy probíhaly v izolovaných komorách, kde předtím žádný metan nebyl. Aby se zabránilo působení bakterií, byly rostliny sterilizovány gama-zářením. Množství produkovaného metanu bylo stejné u sterilizovaných i nesterilizovaných rostlin. Narazili jsme na něco, čeho si dříve nikdo nevšímal, zněl závěr těchto pozorování. Nikdo zatím nezná přesné vysvětlení, pravděpodobně je ale za produkci metanu zodpovědný pektin obsažený ve stěnách rostlinných buněk.

Pokusy pokračovaly na živých rostlinách a ekologové byli omráčeni množstvím vznikajícího metanu. Podle odhadu mají rostliny na svědomí globálně kolem 250 milionů tun metanu ročně, to je 10-30 procent jeho celkové produkce. Tento efekt je v modelech globálních změn klimatu zatím zcela opomíjen.