Modul informačního displeje k PC TIPA PT010

Autor: Histes <magazin(at)postreh.com>, Téma: Hardware, Zdroj: Návod modulu PT010, Vydáno dne: 19. 03. 2006

lcd2maly.jpgChcete na svůj počítač napojit displej, který Vám zobrazí za jeho běhu vše podstatné? V následujícím článku je popis takového zařízení, na kterém jsem pracoval loňským rokem. Návod je vhodný i jako základ vědomostí pro vlastní stavbu takového modulu. Pochopíte princip instalace, spravování a nastavování zařízení. Kopírování tohoto článku zakázáno, jedná se o výňatky z originální technické dokumentace!
(Distribuce tohoto produktu byla ukončena ke konci roku 2006)Co modul dovede
Na displeji je možno zobrazovat jakýkoli text bez háčků a čárek, informace o aktuálním chodu pc (využití procesoru, paměti RAM, aktuální teplota procesoru nebo uvnitř caseu, otáčky ventilátorů, sledování sítě) a další užitečné informace (volné místo na discích, počet nových emailů, předměty nových mailů, datum, čas, den v týdnu, vaši aktuální IP adresu, rychlost odesílaných či přijímaných dat po sítí v kB/s a samozřejme desítky dalších  užitečných funkcí). Velkou výhodou je zelené podsvětlení displeje

lcd2.jpg 

Displej se připojuje na port tiskárny (LPT) a napájecí napětí. Podle způsobu připojení (interně či externě) připojíte napájecí konektor. Při zapojení dovnitř pc využijte klasického napájecího konektoru, který se používá u cd mechanik, harddisků atd. Při vnějším zapojení můžete napájecí napětí vést přes konektor USB. Modul je samozřejmě všemi konektory vybaven.

Modul je pečlivě pájen našimi pracovníky s odborným vybavením. Propojovací vodiče jsou dlouhé jeden metr (1m plochý vodič z LPT na LCD, 1m dlouhý napájecí vodič od LPT), což umožní snadnou montáž a vyvedení displeje. Pokud Vám nevyhovuje délka vodiče připojeného k displeji, je možné si u nás dokoupit prodlužovací kabel.

Schéma zapojení:

lcd3.jpg 

Minimální požadavky
Nejzastaralejším počítačem, na kterém byl modul testován, byl stroj s procesorem Pentium 100MHz, RAM 16MB a OS Win98. Modul pracoval bez jakýchkoli problémů. Není vyloučeno, že bude možné toto zařízení provozovat i na pc řad 486 s OS WIN95 a RAM 8MB. Testace však proběhla na výše zmíněném počítači. Nejnovějším pc, na kterém byl modul testován, byl P4 3,06GHz s technologií HT, Systém MS WINXP Profesional CZ. Modul pracuje samozřejmě i pod platformou LINUX. A však vzhledem k nízkému počtu uživatelů linuxových distribucí se zde popisováním alternativního programu nezabýváme.  

Základní vlastnosti
Port LPT
Displej LCD 2 řádky, 16 znaků - podsvícený, řadič HITACHI
Minimální testovaná konfigurace pc Win98, CPU 100MHz, 16MB RAM, procesory kompaktibilní s řadou Pentium (AMD)
Minimální udávaná konfigurace pc: Win95, CPU 66MHz, 8MB RAM
Délky přívodních vodičů 1m
Napájení 5V pomocí buď standartního konektoru pc zdroje či USB kabelu
Určeno pro systémy Win95/NT/98/ME/2000/XP/XP SP2
Registrační číslo PT010

Instalace HW
Modul zapojujte do pc pouze za vypnutého počítače, a to i ze zásuvky! Při interní montáži si dejte pozor, aby se Vám některá z částí displeje nedotýkala kostry caseu. LPT konektor rovněž zašroubujte. Dejte pozor na možný zkrat, který by zapříčinil USB konektor. Proto při interním zapojení jej raději odizolujte nebo pevně připevněte na bezpečné místo. Displej při přesunu uchopte za kraje destičky, nikoli zezadu, ze strany součástek. Při správné konstrukci se při zapnutí počítače displej zeleně rozzáří a jeho první řádek bude tvořen samými obdélníčky. K zobrazování informací na displeji dojde až teprve při spuštěném operačním systému a nainstalovaném ovládacím programu.

max2.jpg 

 


Práce s ovládacím programem / Seznámení se s programem

Ovládací program jaLCDs spustíte pomocí zástupce, který je umístěn na ploše. Jeho obrázkem je zelený lcd displej. Po dvojkliknutí se ve spotním panelu start v pracé části zobrazí ikonka programu.

 

 

Pokud na tuto ikonku kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se nabídka, viz obrázek. Nyní si vysvětlíme pro nás podstatné funkce. Exit znamená ukončení programu. Run time information zobrazí statistiky - počet aktualizací, zobrazených snímků.. a k tomu informace o programu - kdo jej vytvořil atd. Open window otevře okno s informacemi o aktuálně posílaných datech do lcd. TCP/IP-Interface zobrazí aktuální stav jednotlivých portů TCP/IP, možnost jejich editace. Run config-tool spustí konfigurační nástroj, kterému se věnujeme v další podsekci. Reload char files zajistí aktualizaci konfiguračních souborů, pokud došlo k jejich změně, ihned se to projeví změnou posílaného obsahu do displeje. Show next screen umožní okamžitý přesun na další nastavené zobrazení - o jeden krok dopředu. Light control - kontrola podsvětlení. Lock current sreen - uzamknout aktuální zobrazení, tedy nepřejít automaticky na další. Output to LCD - povolit výstup dat do displeje. JaLCDs autostart umožní automatické spuštění programu při spuštění pc, přesněji samotných windows. Při najetí na configs se zobrazí nabídka již uložených konfigurací. Pokud jste nainstalovali správně všechny položky, zobrazí se vám example.cfg a tipa.cfg. Při kliknutí na tipa aktivujete konfiguraci určenou pro tento modul, tedy pro lcd 2x16. Example je ukázkou samotného stvůrce programu. Je určena pro displeje 4x20 znaků, proto může docházet k zobrazování chyb. Proto využijte konfiguraci naši. Screens umožňuje jednotlivé zobrazení deaktivovat či naopak. Zobrazením chápeme data posílané do lcd v určité době. Každé zobrazení má přidělěno svůj čas, který když vyprší přejde se na další "snímek". To vše se nastavuje v konfiguračním nástroji. Jednotlivá zobrazení se dají pojmenovat. Například hodiny, RAM. Když nechceme zobrazit využití ram, odškrtneme RAM. Doporučujeme mít zaškrtnuté light control, output to lcd a jaLCDs autostart.

 

Detailnější popis funkce Open window
Při kliknutí na tuto položku se otevře okno, kde se zobrazují všechny informace o průběhu programu. Je zde možnost vybrat si, jestli má být výpis ve zjednodušené formě, nebo detailní (level of jogging).

 

Freeze log zastaví aktualizaci. Save log uloží celý sled informací o vysílaných datech od spuštění programu. Open display prewiev window umožní sledovat  simulaci displeje. Viz obrázek.

 


Práce s ovládacím programem / Konfigurační nástroj

V konfiguračním nástroji vytváříme tzv. konfigurační soubory. Každý z nich může mít jiný obsah, u každého se tedy mohou zobrazovat úplně jiné informace. Tyto soubory se nám zobrazí v hlavním ovládacím menu programu a lze je okamžitě přepínat podle potřeby. Nyní si ukážeme základní funkce a zorientujeme se v celém programu.

Spustíme Konfigurační nástroj pomocí kliknutí na ikonku v panelu start pravým tlačítkem, v zobrazené tabulce vybereme config-tool. Zobrazí se následující okno. červeně jsou popsány uohy jednotlivých polí a tlačítek. Na levé straně je seznam položek, které můžeme vkládat. Jsou to právě ty žádané informace o pc, jako je teplota, zatížení procesoru a podobně. V pravé části nastavujeme vše ostatní včetně efektů, spravování jednotlivých snímků. Vše podstatné je popsáno na obrázku. Nejlepší výukou bude otestování v praxi, a proto přejdeme rovnou k vytvoření vlastní konfigurace.

Máme tedy spuštěný konfigurační nástroj. V pravé horní části programu je pole LCD Size. Zde zvolte 16. Nyní stiskneme tlačítko Add, zadáme jméno nového snímku a potvrdíme.  Políčko Skip this screen nesmí být zaškrtnuté. Do prvního řádku napíšeme LCD DISPLEJ TIPA, do druhého například své jméno. Zadáme dobu zobrazení, interval aktualizace může zůstat prázdný, protože se jedná pouze o výpis textu, který je během zobrazování neměnný. Opět klikneme na Add, zadáme název snímku Délka spuštění. Do prvního řádku napíšeme Delka spusteni, klikneme do druhého řádku, abychom tam přesunuli kurzor. Rozevřeme nabídku System v levém sloupci funkcí a dvakrát klikneme na UpTime(Standart). Tím vložíme tuto funkci do snímku. Lze psát za i před ní. Například když vložíme funkci Frekvence procesoru, tak za ni dopíšeme MHz. Délku zobrazení si vyberte sami. Interval aktualizace nastavte na 1000, tedy jednu sekundu, aby se odpočítávání času v sekundách zobrazilo správně a aktualizace dat neprobíhala třeba co 5s. Opět stiskneme Add. Zadáme název. Do prvního řádku napíšeme Volne misto:, klikneme do druhého řádku, rozevřeme nabídku Harddisks, dvakrát klikneme na All harddisks free. Za vloženou syntaxi připíšeme MB. Nyní klikneme na Save konfiguration, zadáme název nastavení. Zavřeme konfigurační nástroj. Rozevřeme základní menu pomocí poklepání pravým tlačítkem na malou ikonku v panelu start, kurzor přesuneme na configs, kde již vidíme své nastavení pod názvem, které jsme mu přidělili při ukládání. Nyní stačí jen kliknout na to právě vytvořené a do displeje se začnou posílat data tak, jak jsme si to nastavili v konfig. programu. Pokud je třeba něco změnit či přepracovat, můžete konfiguraci znovu otevřít a upravit. 

Zásadně používáme znaky anglické abecedy. Pokud do řádku napíšete řetězec delší než 16 znaků, bude neustále přejíždět zprava doleva, aby se zobrazil celý. Funkce fullscreen clocks je aplikovatelná pouze na displeje 4x20 znaků. Funkce, jako jsou otáčky ventilátorů, teplota procesoru jsou podporovány pouze za běžícího programu MBM5 a u starších počítačů, které nejsou vybaveny teplotními čidly či biosem, který není schopen zpracovávát informace o aktuálním napětí, otáčkách ventilátoru apod., nejsou k dispozici (vetšinou základní desky pro P1-P2). Program MBM5 podporuje oba standartní BIOSY (AmiBios, Award).

 

Práce s ovládacím programem / Nastavení programu MBM5

Pokud jste si nainstalovali tento program, najdete jeho zástupce v nabídce start pod označením MBM 5. Spustíme jej. V panelu start se zobrazí ikonka integrovaného obvodu. Klikneme na ni pravým tlačítkem a v rozevřené nabídce klikněte na Settings. Zobrazí se následující okno. Vše nemusí být nastaveno automaticky, proto bude užitečné celý proces udělat manuálně.

Nastavení:

  1. zaškrtnout políčko Start MBM 5 together with Windows

  2. kliknout v hlavním menu na Temperatures

  3. přiřadit jednotlivým senzorům určitá čidla - pomocí prvních dvou rozevíracích nabídek - jsou-li k dispozici 

  4. možnost nastavení alarmů při určitých teplotách u každého čidla

  5. kliknout v hlavním menu na Voltages - možnost nastavení alarmů pro různě velké odchylky od jmenovitého napětí

  6. kliknout na Fans v hlavním menu

  7. zvolit čidla pro jednotlivé větráky, jsou-li k dispozici

  8. stisknout Apply v hlavním menu

Vypneme spravovací nástroj a opět klikneme pravým tlačítkem myši na ikonku programu. Spustíme Dashboard. Je to okno se samými ručičkovými "měěřáky" zobrazující aktuální stav vašeho PC. Z těchto údajů čerpá program jaLCDs. Pokud se někde zobrazí 0, znamená to, že například tři větráky v počítači nemáte a proto třetí má hodnotu 0. Nebo jde o špatné nastavení, nepřiřazení žádného čidla, nebo zkrátka máte starý počítač, který není schopen tyto údaje předávat.

Jakmile se údaje zobrazují v tomto okně, mohou se zobrazovat i na displeji. Nastavili jsme automatické spouštění zároveň se startem systému. To znamená, že více se o tento program nebudete muset starat. Bude pracovat nezávisle na Vás.

Práce s ovládacím programem / Slovník pojmů

Nyní popíšeme všechny funkce ovládacího programu - k čemu slouží, co je nutné vyplnit. Probereme postupně všechny složky.

SYSTEM
Date - datum
Weekday  - den v týdnu v Anglickém jazyce
(Monday-pondělí, Tuesday-úterý, Wednesday-středa, Thursday-čtvretek, Friday-pátek, Saturday-sobota, Sunday-Neděle)
Month name - měsíc v Anglickém jazyce
Time - zobrazení systémového času včetně sekund
Time(Short) - zobrazení systémového času pouze v hodinách a minutách
UpTime(Short) - délka spuštění pc od posledního restartu ve tvaru hh:mm:ss
UpTime(Standart) - délka spuštění pc od posledního restartu, místo dvojteček se zobrazí h,m,s
UpTime(Long) - délka spuštění pc od posledního restartu včetně uvedení počtu dnů
CPU-MHz - zobrazení celkové frekvece procesoru (2400MHz), je nutno za funkci dopsat MHz
CPU-Usage - využití procesoru v procentech - znak % je nutno za funkci dopsat
RAM total - celková velikost RAM v MB
RAM used - užívaná RAM v MB
RAM free - volná RAM k dispozici v MB
Setfixed - následující text začne až s určeným odsazením ($setfixed6§Ahoj - Ahoj se zobrazí až po šesti prázdných znacích)
Center - text napsaný za funkcí center se zarovná na střed ($center§Ahoj - Ahoj bude uprostřed)
Fix - fixuje text či jinou funkci a naplatí na ní efekty, jako posuvy ze stranu na stranu, nahoru či dolů...
Fixend - stejná funkce jako předchozí s tím rozdílem, že text se zobrazí na konci řádku
Num / Caps / Scroll-lock - zobrazení stavu on/off. (N:$numlock§ C:$capslock§ S:$scrolllock§)

MOTHERBOARD MONITOR 5
(Nutno mít nainstalovaný tento program (sekce Instalace SW, MBM5)
Temperature 1-10 - zobrazení teploty ve stupních Celsia standartně na jednotlivých čidlech - podle počtu dostupných na vašem pc
Fan RPM 1-3 - zobrazení otáček jednotlivých ventilátorů - záleží na skutečném počtu, ventilátor zdroje se nepočítá
Core Voltage 1-2 - napájení jádra procesoru
+3,3V - zobrazení aktuálního napětí na svorkách 3,3V
+5V - zobrazení aktuálního napětí na svorkách 5V
+12V - zobrazení aktuálního napětí na svorkách 12V
-5V - zobrazení aktuálního napětí na svorkách -5V, u většiny počítačů nefunguje 
-12V - zobrazení aktuálního napětí na svorkách -12V, u většiny počítačů nefunguje

HARDDISKS
Harddisk C-Z - možnost zobrazení u každého harddisku zvlášť volněho, užívaného a celkového místa a  jména (free, used, total, name)
All Harddisks total - celkový prostor na všech instalovaných discích v MB
All Harddisks free - volný prostor na všech instalovaných discích v MB
All Harddisks used - obsazený prostor na všech instalovaných discích v MB

FLI4L*
(Jde o nový siťový projekt pracující pod OS Linux, v praxi se s ním nikdo z oslovených nesetkal, proto nemůžeme podropně popsat, o co vlastně jde. Snad něco málo přiblíží článek z LINUX ZONE )
*Tento program nese název, který je poměrně těžké vyslovit. Snad vám alespoň význam teto zkratky bude připadat lepší - KDE Floppy ISDN router For Linux. Jak již z nazvu plyne, byl vytvořen pro grafické rozhraní systému X Window. Je určen primárně pro správce síti LAN, kterým umožňuje v přehledné formě názorných grafů zobrazovat nejrůznější zajímavé statistiky, jako například zatížení sítě v konkrétním čase, počet přihlášených uživatelů v daném okamžiku, apod. Jeho hlavní účel však není zobrazování statistik, ale vyhledání "nejvhodnější cesty" pro data směřující do Internetu. Celý projekt je sice spíše v počátcích, avšak můžeme říci, že se jedná o poměrně zajímavou věc. Rozhodne bych také doporučil prostudovat dokumentaci, protože obsahuje celou řadu zajímavých informací o konfiguraci a používání programu. 
UpStream speed - rychlost přenášení dat z vašeho pc směrem ven například serveru
DownStream speed - rychlost přenášení dat do vašeho pc
Up/Down Stream traffic - zatíženost sítě
Connection time - doba připojení k fli4l

EMAIL
(možnost nastavení sledování až devíti emailových schránek v minutových a delších intervalech)
Po kliknutí na složku funkcí EMAIL, se pod nabídkami funkcí zobrazí možnost nastavení účtů, viz obrázek. 

Account-No - pořadové číslo nastavení mailu. 1-9.
Username - uživatelské jméno - stejné, jako to, které zadáváte při vstupu do vaší schránky přes webové rozhraní
Password - heslo
Mailserver - adresa mailového serveru - Seznam pop3.seznam.cz, Centrum pop3.centrum.cz....
Checkinterval - interval kontroly vaší schránky v minutách

Jakmile jste nastavili informace o vašich emailových schránkách, můžete vkládat funkce. Můžete rozevřít celkem devět položek. Užívejte však jen ty, které jste vyplnili ve formuláři na obrázku. Tzn. v případě vyplnění pouze Account-No 1 (Chcete sledovat jen jeden mail) budete rozevírat a používat pouze rozevírací menu 1. Po rozevření EMAILU a např. jedničky se zorazí následující funkce:

Mails on account 1 - počet mailů na účtě 1
Used bytes on account 1 - využité místo na účtě 1
Subjects of the newest 5 mails on account 1 - Předměty posledních pěti nejnovějších mailů na účtě 1

WINAMP
(nutno mít nainstalovaný přehrávač Winamp - sekce Instalace SW)
Bitrate - bitový tok
Track position - aktuální časová pozice skladby, jak dlouho už se přehrává
Remaining time of current track  - zbývající čas aktuální (přehrávané) skladby
Length of current track - délka aktuální skladby
Position in playlist - pořadové číslo v playlistu
Length of playlist - počet skladeb v playlistu
Title - název přehrávané skladby
Artist - ztvárnitel právě přehrávané skladby
Spectrum analyser - u tohoto modulu nelze
VU-metr - zobrazování zesílení jako na zesilovačích či některých rádiích - u tohoto modulu nelze
Progress bar - indikátor průběhu (znázornění zbývajícího času skladby), 7 designů

SETI@HOME
(SETI@home je vědecký experiment, který využívá internetového připojení počítačů pro hledání mimozemské inteligence (SETI). Můžete se zúčastnit, budete-li používat program, který stahuje a analyzuje data z rádiového teleskopu. Existuje malá, ale významná pravděpodobnost, že právě Váš počítač zachytí slabý šum mimozemské civilizace. Nejdříve si musíte vytvořit účet na oficiálních stránkách http://setiweb.ssl.berkeley.edu/ , poté nainstalovat program BIONIC, který je na cd)
Results - výsledky
CPU-Time - čas procesoru věnovaný dešifrování zaslaných informací
Rank - vaše umístění ve vyhledávání mimozemských indícií
Progress of current WU - vývoj aktuálního zpracovávání
Cpu-Time of current WU - čas procesoru věnovaný aktuálnímu zpracovávání

PING
- vykonává totéž jako příkaz ping v příkazovém řádku MS-DOS, tedy posílá pakety na určitou IP adresu či doménu a ověřuje její funkčnost pomocí odpovědi vzdáleného počítače vlastníci volanou IP adresu. Možnost kontroly až pěti IP / domén, je nutné vyplnit pro každý ping ip adresu či internetovou adresu - www.tipa-czech.com

NEWS
- zprávy pouze v němčině, možnost výběru zpravodajského serveru, u Short news si lze dokonce vybrat posílání krátkých zpráv z různých odvětví, jako například sport, politika, kultura...

NETWORK
(umožňuje zobrazit informace o čtyřech síťových připojení - NIC1-4)
Upstream speed - rychlost odesílání dat
Downstream speed - rychlost stahování dat
Mbyte upload - celkem odesláno MB
Mbyte download - celkem MB přijato 
All NICs - všechna připojení - funkce se budou vztahovat ke všem připojením najednou

GAME SERVER
Umožní zobrazení informací až o pěti herních serverech, pokud znáte jejich IP a port, konkrétně jsou to hry Halflife, Unreal Tournament a Quake3. Zobrazuje název serveru, počet hráčů, maximální počet hráčů, jméno aktuální mapy... však hráči si poradí

TV-PROGRAM
- pouze v němčině, na výběr program dne jednotlivých televizí či aktuálně vysílané pořady na jednotlivých televizích

PHPNUKE
- možnost obdržet zprávy od zpravodajského serveru, který využívá software PHpnuke, musíte však znát jeho adresu (IP)

FULSCREEN CLOCKS
- není funkční u tohoto modulu, vyžaduje LCD 4x20 znaků - hodiny přes celý displej

NEZAŘADITELNÉ FUNKCE
- k těm je dostačující návod přímo v programu

Pokud něčemu nerozumíte nebo chcete některou z funkcí více přiblížit, můžete poslat mail autorovi na richard.vacula(zavinac)tipa-czech.com 

*** 

Možnost zakoupení modulu: v prodejnách společnosti TIPA (www.tipa-czech.com) nebo na internetovém obchodě http://tipasadova.opanet.cz/eshop/index.php?xxmode=productdetail&product_id=19006

Cena: 345 Kč s DPH  při zakoupení v eshopu
Obsah balení - návod s programy na cd (možný k shlédnutí na www.postreh.com/lcd), hotový modul.

Všechna zařízení byla před zabalení otestována