Proč já věřila...?? Tvým očím..??

Autor: Makretka <makretka(at)postreh.com>, Téma: Básně, Vydáno dne: 22. 03. 2006

...nevěř každému, kdo v oči se ti dívá, neboť i za modrou někdy se faleš skrývá...

Splétám noc jak provázky
   Tobě na zádech
    mezi prsty mi protékají
sny,
     v očích plamínky
      z pochodní
       které jsme zničili
 již tenkrát..

 


Pošlapané naděje
těžkými botami
 smutku
  a natrhané pocity v dlani
    rozfoukané do světa
                      pomohl’s mi...


Jen písek v očích mám
vyměnila jsem ho za slzy..
Říkal’s že mi aspoň nebudeš muset
         otírat líčka
             uplakaná...


Skočím do propasti
a nebudeš mít ani zdání!
Jenže právě ty, ty jsi mi řekl,
             že umím létat,
             že umím cokoliv si budu přát..


              Tak proč já věřila,
těm tvým proklatým modrým očím???