Černobílý svět

Autor: Anit <anit(at)postreh.com>, Téma: Básně, Vydáno dne: 07. 05. 2006

"Jsi černý anděl, ztracený ve světě"....

Nekonečných sto let
bez hranic.
Tvůj  černobílej svět
patřící mi…

Holčičko, zkus to pochopit,
zahráváš si s iluzí…

Své sny jsi pozbyla
v černobílém prázdnu.
Můj svět jsi rozbila,
a chceš po mě stále víc…

Ale já už ti nemůžu pomoct…
copak to nevidíš?

Jsi černý anděl, ztracený ve světě,
ale záleží snad na barvě?
Ustřihli ti křídla, zničili tě,
a ty beznadějně tápeš po dechu…

A já ve tvých očích
naposledy spatřím záchvěv smutku…

šeptám tvé jméno
do černobílé tmy.
Neunesu tohle léno,
odpusť mi, holčičko….