Nezřetelno

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Básně, Zdroj: vlastní tvorba, Vydáno dne: 25. 05. 2006

V tom lidské světě, ublížení prahnou po odvetě...

Polosvit,
 polostín,
obrysy zšeřele halí
nejistou chůzi,
zbrocen potem,
výsměch nechal
na jiných          (snad nahluchlých)

prázdní, 
       bezhlavě se smáli...

Vakuem padá němých křik,
časová smyčka,
 zaseknutá v ulicích,
nevidomí proroci,
tu budoucnost věští...

lidské city k dostání
za minimální láci

                             (nebo ránu pěstí)
SONBAHAR RZGARLARI.jpg