Nést si svůj kříž...

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Básně, Zdroj: vlastní tvorba, Vydáno dne: 31. 05. 2006

Každý má ten svůj jinak veliký...

Pomíjivé věci
se nesou bezvýrazně,
a přímost gest už není
svět zahrabal se na dně,
bez emočního chvění...

Vadnout s květem ve váze,
v čase okna míjející
odolávat snáze,
nad kávou s vůní
co povznáší

a řeči
ty vážně nechat
jen samotnému Jidáši...

Vždyť kříž už stloukají
tak veřejně na prostranství...

Snímek4.jpg