Mezi květy chrp...

Autor: Makretka <makretka(at)postreh.com>, Téma: Básně, Vydáno dne: 14. 06. 2006

...mezi květy chrp, mezi nebem a zemí, mezi mnou a tebou....Mezi námi:)

Mezi květy chrp....
/modrými okny do duše/

tam
               na polních cestách opuštěných srdcí

 

Marnotratně vyhlížet
                               nacházet
                                 a vyhrávat zpět
svou hrdost
své já
i svůj smích!

 

Tam, mezi květy chrp
                   mezi nebem a zemí
                     mezi dnem a nocí

                mezi námi....

 

Zapomenutí blázni ovdovělých večerů

a samotné večernice v prachu cest
           schoulené v klubíčko vin
                                                       /trestů nevyjímaje/

pykají za všechny slzy
spoutaných a uvězněných snů....