Výzva autorům

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Blog, Vydáno dne: 07. 08. 2006

Už uplynula nějaká doba od vyhlášení soutěže "The Story 2006". Copak je s vámi všemi? Kromě jediné dnešní povídky od Anit, vypadá Postřeh jak klidná hladina rybníka.

Vždy, když po nějaké době nahlížím na Postřeh, jsem celá rozechvělá očekáváním, zda už nějaký autor přispěl svým dílem do soutěže „The Story 2006“.
Čas neúprosně běží a já jsem vždy znovu a znovu zklamána. Copak nikdo z vás nemá tu odvahu něco uveřejnit?
Rezignovali jste na účast? Vždyť takhle by stačilo, aby se objevil jen jeden, či dva odvážlivci a při neúčasti jiných, by tak měli výhru jistou! Chcete dát šanci jen jednomu? Opravdu nikdo z vás dalších nic nepíše?
Byla by to škoda. Vždyť podmínky ke splnění pro účast, jsou tak minimální.

Připomínám znovu, že povídka musí obsahovat tyto motivy:

- malý chlapec černé pleti jménem Samuel
- zářivá světla na noční obloze
- tyto slova: " Nikdy jsi nebyla sama. Copak tomu nerozumíš? Tohle všechno je skutečné.."
- uši plné vody
- jasná duha na obloze po celé 2 dny  ( ne v noci)

Uzávěrka soutěže je už 15. 8. 2006, kdo je tak dobrý, že zvládne napsat povídku i  za zbývající týden, tak tomu držím palce. Zároveň doufám, že pár lidí už jen dolaďuje stylistiku a během dvou, tří dnů si já, i zbylí tři porotci, budeme zoufat nad záplavou soutěžních děl.