*** Konfrontace vol. 3 ***

Autor: Skold5 <skold5(at)postreh.com>, Téma: Básně, Vydáno dne: 08. 09. 2006

Montynka a Lola


 Montynka

Nápoj Rozmaru

 :: Nazdraví :) ::

 

 

Jen nápoj Rozmaru
chmury Tvé přeskočí,
proklouzne do srdce,
roztočí spirálky očí Tvých lstivých,
roztančí část nehmotné duše.
Riskni to, poeto,
snad nápoj Rozmaru
koupit Ti můžem.

 

 Lola

O... Říkáte tomu láska 

::  věnováno sibyle  ::

 

 


Marnění času
Neznám,
Když se hadovitě plížím
Po prknech,
Abych nechal víčka
Chudit mě
O šedooký pohled.

Modlím se,
Když v noci bdím
V loži anděla,
Aby nám dal bůh
Další den.

Tajně utišuji
Hrozivý tikot strojů
Ničících věčnost-
Nic není ale věčně,
Kdyby bylo,
Neexistovalo by štěstí.

Proto se bojím-
V�echno jednou skončí.

A tak-

Po malíčku
Našlapuji.
Jak mám strach,
Z přelomení křehkosti
Našeho spojení.