*** než započal vesmírný třesk ksakru ,) ***

Autor: Skold5 <skold5(at)postreh.com>, Téma: Básně, Vydáno dne: 14. 09. 2006
nebyl jsem dosud přítomen

živoucímu nesvětu

vyryla jsi mne


podepíšeš se písmenem x na má lýtka
dlátem a tuší
a projdeš dnem


trochu nadčasovým cítěním
zapadnem
a zdá se že se ten důchodce
nahoře chce rvát


jo ; ten
měsíc roky
zrezlý / jak / konzerva
něco tuší


myslím že slyším Beth jak na mě volá že bych ti měl umýt záda tak akorát ;
pak stvořit něco nečekaného jako kdysi vymysleli slova