Básník

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Kresby, Zdroj: vlastní tvorba, Vydáno dne: 21. 09. 2006

basnik m.jpgJeho básně, podbarveny melodiemi, zněly z pořadu Českého rozhlasu "Zelené peří"

Basnik

Posuďte sami, nakolik se mi podařilo vystihnout jeho podobu.