Stín se neukryl

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Kresby, Zdroj: vlastní tvorba, Vydáno dne: 20. 09. 2006

Stin m.jpg Stál ve stínu a přece viditelný...


stín postr.jpg

Kdo z vás ho zná, ať posuzuje...