Netopýr /modlitba za odpuštění/

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Básně, Vydáno dne: 08. 11. 2006

Tak po delší pauze přidávám třetí z modliteb.

To kvůli pověře

přibijí na dveře

netopýra.


Tradice a víra

prý u nás

neumírá!

A ukřižovaný netopýr šeptá

Eli, Eli, lema, sabachtani

Ach, Bože, Bože, proč jsi mne opustil?


A dej Pane

aby nám

to odpustil