Taneční čtyřdobí

Autor: David Mauder <tralip1(at)seznam.cz>, Téma: Vázané verše, Vydáno dne: 06. 02. 2007

Pro Vás všechny...


Jarní dech
zatančí waltz sněženkám
v roztávajícím bíle.
Divoženkám krátí chvíle
ovločkovaných kapek spěch.

Letní žár
ohnivým tangem rozjaří
návěje rudých máků,
ječmen ve zlatém fraku
zvousatí brady polních tváří.

Podzimem
passo doble v rytmu kastanět
slíbá nach ze rtů jeřabin.
Větve si svlékly krajkových listů stín
vydaly nahé údy pažím větru v plen.

Zimy čas
vstoupil tiše v taneční rej,
ledovými prsty dychtivý mráz
rozepjal sněhových šatů pás,
ladné křivky závějí prokvetly v nás.