Co je to, babi, selský rozum?

Autor: Jiří Stránský <jiri.stransky(at)email.cz>, Téma: Fejetony, Vydáno dne: 05. 06. 2007

Pár měsíců po našem návratu z lágru mi napsal: "Sedláci sa ztratili, Juro, už sú tu len jézeďáci. A ti selský rozum nemajú."

         Stál jsem v tramvaji nad nimi a jazyk mě svrběl - chtělo se mi té babi pomoci. Ale zvítězila zvědavost: Co řekne sotva šedesátiletá babička sedmi - osmileté vnučce, když - díky komunistické straně, její vládě a především její tvrdě zasahující moci ani jedna opravdového sedláka už potkat nemohla. Natož sedláka, který ještě uměl a hlavně mohl používat svůj selský rozum, aby se popasoval se vším, co ho při sedlačení potkávalo. A aby uměl, musel muset, jak se taky mezi sedláky říkalo nevyhnutelnosti. Babička vnučce nakonec řekla, že selský rozum se říká rozumnosti , která má svoji vlastní zkušenost a tu nehledá jinde. Když postřehla, že vnučka Františka si odpověď přebírá s velkým úsilím, dodala:  „Kdyby ti někdo radil, aby sis dala ruku pod vařící vodu, nedala bys ji tam. Protože ses párkrát už spálila a víš, jaká to byla hloupost. Nemusíš být selka, abys měla selský rozum." Pak zašeptala: „Támhleta paní určitě selský rozum nemá, když čte ten časopis." Vnučka se zahleděla a zeptala se: „Ten s tou nahatou paní a velkejma prsama?" Babička se zajíkala a když zajíknutí povolilo, kývla.

         Musel jsem vystoupit s domácím úkolem na téma selský rozum. Nejdřív jsem si ale vzpomněl na výrok jednoho svého spoluvězně z padesátých let, který odmítl vstoupit se svými patnácti hektary do jednotného zemědělského družstva, byl označen za kulaka a sabotéra, všechno mu vzali a před zraky svých sousedů byl v místní sokolovně odsouzen (s dalšími podobnými kulaky z okolí) na deset let. Rodinu z vesnice vyhnali do pohraničí. Pár měsíců po našem návratu z lágru mi napsal: „Sedláci sa ztratili, Juro, už sú len jézeďáci. A ti selský rozum nemajú." Pak čas oponou trhnul, a navzdory všemu se někteří sedláci do toho zase pustili. Klacky a klády pod nohy házené jim nevadily - byli zvyklí na horší věci. Protože selský rozum má i pracovité ruce. A zkušenosti se zlem a odpíráním všeho druhu. K tomu jejich selský rozum rozpoznal dřív než rozumy jézeďáků, že pravidla sedlačení jsou jiná, a kdo na to přistoupí, dostane se  i k evropským penězům.

         Taky zjistili, že současný ministr zemědělství, ač diplomat a žádný sedlák, má selského rozumu na rozdávání. Tuhle mi jeden bývalý spolumukl a senior nové selské dynastie řekl, že už je nejvyšší čas, aby ti se selským rozumem konečně vyhnali jézeďáky i z parlamentu. Zajímavý nápad, nemyslíte?