Metodika reformy veřejných financí ČR, aneb můj názor, jak ji provést

Autor: Autor: v anotaci <(at)>, Téma: Názory, Vydáno dne: 07. 08. 2007

Autorem článku je Václav Kovalčík, Náchod 19.6. 2007. 

Je-li nutná reforma, musí být ovšem spravedlivá. Nesmí prohlubovat sociální rozdíly ve společnosti. Počítá s integrací  občanů ČR ke společnému dílu. Je třeba, aby byla solidární vůči nemocným a handicapovaným lidem. Reforma by měla představovat také navýšení rozpočtu těchto zájmů: kultura a historické památky, ekologie a školství. Postup dle modelu, jenž investuje do vzdělání, dává daňovým poplatníkům na výběr, jaká oblast hospodaření je pro ně prioritní. Reforma také znamená navýšení rozpočtu pro vědu a výzkum. Je to tzv. investice do budoucna, která bude nezbytná pro další rozvoj hospodářství ČR. Reforma není jenom reformou příjmů a výdajů státního rozpočtu, ale také reformou celého národa. Správná renovace systému  pamatuje i na řešení sporu mezi vlastníky činžovních domů a nájemníky. Je nutné podporovat lidi, kteří nemají vlastní nemovitost, aby se zapojili do „procesu integrace" a aby jim stát pomohl předpisem „tzv. povinných" výhodných hypoték k získání vlastního domova. Otázku nezaměstnanosti lze vyřešit větší nabídkou bezplatných rekvalifikačních kurzů pro dlouhodobě nezaměstnané.

 Studenti by měli mít levnější dopravu, ubytování a stravování, pokud studují prezenčně a bydlí na internátu. Deregulace kolejného a nájmů je nesmyslná. V zájmu státu je  blaho budoucí inteligence národa, a proto celá reforma, dle mého názoru, počítá  s preferováním pozitivních hodnot a zamítnutím tzv. necílových podpor, jež jsou zbytečné. Reforma nesmí ubližovat nikomu.

Daň z přijmu spočívá v rozdělení do tří kategorii (nejnižší u nízkopříjmových skupin, nižší u středně příjmových a výrazně vyšší u vysoce příjmových). Odečitatelné položky sehrají také roli ve výši čisté mzdy (počet dětí, studující v rodině, důchodce v rodině, partner v domácnosti při mateřské dovolené, handicap atd.) Dalším typem odečitatelných položek by mohla být účast na údržbě např. předzahrádek, což by sloužilo k dobrovolnému zkrášlování okolí a k harmonizaci venkova.

Metodika reformy veřejných financí také počítá i s důchodovou reformou.  Zde je nutné prosadit tzv. domovské právo a podporu lidí v penzijním věku dle života menších soběstačných jednotek, tedy občin. Mám na mysli solidaritu ze strany státu a solidaritu mezi občany. Pokud by se běžný občan postaral o důchodce , jenž nikoho nemá, mohl by uplatnit ve svém daňovém přiznání odečitatelnou položku (péče o seniory).

Aby nedocházelo ke zneužívání pojmu nezaměstnaný, musí stát pamatovat i na druhý břeh, a to vztah zaměstnavatel a zaměstnanec, personál a zaměstnanec jedináček. Nechť si stát uvědomuje, že ze špatných vztahů na pracovišti a špatných podmínek dochází často k vážným nemocím pracujících. Nechť  je Zákoník práce obohacen o zavedení siesty dle metodiky jižních národů. Stát si konečně odnese něco z moderního sociálního učení křesťanské církve.

Státní aparát  počítá také s pozemkovou reformou. Je třeba podporovat drobné podnikání i malovýrobu a také rozdělit půdu pro všechny obyvatele ČR (návaznost na povinnou zvýhodněnou hypotéku pro nemajetné v zaměstnání, také odečitatelná položka).

Sociálně nepřizpůsobivé skupiny obyvatelstva lze  učit ekologickému hospodaření. Byl by to projekt v souladu s přírodou a dodržováním lidských práv.

A nyní pasáž DPH. Nechť je snížena DPH u základních potravin, DPH u „luxusních potravin" zas zvýšena ( U prvotních materiálů nižší, u druhotných a dalších vyšší). U návykových látek se musí pohybovat, co možná nejvýš. DPH u pohonných hmot a topiva se odvíjí od vlivu daného komponentu na životní prostředí (obnovitelné zdroje dle této stupnice: nejnižší  , palivo z obnovitelných zdrojů: nižší, palivo z neobnovitelných zdrojů: vyšší). DPH je třeba nastavit také v souladu s přírodou a přirozeným rozumem. Vždy vykazuje nejnižší sazbu DPH to, co nejméně zatěžuje životní prostředí..

Dle mého názoru nesmí reforma zdravotnictví zasáhnout  obyvatele od 0-26 let, handicapované a důchodce. Chci připomenout, aby se roztočila kola investic do intenzivnějšího vědeckého výzkumu v oblasti farmacie. Tím se urychlí dostupnost léků pro vážně nemocné.

A teď k nešťastným arbitrážím a historickým okolnostem. Restriktivní omezování našeho průmyslu a zemědělství ze strany západních velmocí je nekalou konkurencí vůči malému schopnému národu. Prohrané arbitráže v předchozích letech se podílely na vysávání fiskální mízy a národní hrdosti.   A proto podejme tuto stížnost na stůl v rámci OSN. Jiná mírová cesta nezbývá. Nepomůžou-li západní mocnosti, pomůžou jižní, severní a východní. Bude-li pokračovat již zmíněná „nekalá konkurence", je nutné žádat o mezinárodní pomoc vzhledem k nepříznivým dějinným okolnostem a případnému fiskálnímu kolapsu.