ARS POLYRI 2008

Autor: Pavel Kotrba <koziii(at)seznam.cz>, Téma: Ars Polyri, Vydáno dne: 19. 12. 2007

clip_image002.jpg

Básnická soutěž Magazínu Postřeh končí 1. března 2008. Posílejte dál své básně!!!

Po vyhlášení výsledků se dozvíte další informace o tom, jaké ceny jsou pro výherce a jak zakončíme tuto soutěž.Zdravím všechny básníky Magazínu Postřeh a nejen je, soutěž je otevřena všem, kteří milují verše. Zahajuji první ročník básnické soutěže jménem:

Poetry_by_AbstraKtPhotography.jpg

 

Pravidla soutěže:

Soutěžící

zúčastnit se může kdokoliv se vztahem pro poezii. Nejsou kladen ani věkové ani jiné bariéry. Zapojit se mohou i autoři jiných literárních serverů, kterých je tu velké množství. Nabádám také naše čtenáře, protože vím, že řada z nich jsou básníci. Čili nikomu nejsme uzavřeni.

Porota

šéfredaktor poezie Magazínu Postřeh, Pavel Kotrba, Rohoz (Jiří Hort), jeden externí porotce Fouckault (Ladislav Jeník), jenž je členem kritické rady Písmáku a dva porotci vybraní autory Postřehu, kterými se po ukončení hlasování stali David a Milan Bátorovi.

Zasílání děl

autoři budou zasílat svá díla od 1. ledna 2008 na e-mail poezie(zavinac)postreh.com (do předmětu napište Ars Polyri 2008), kde je pod čísly budu postupně rozesílat ostatním porotcům. Kvůli tomu, aby se skutečně hodnotila pouze díla. Uzávěrka pro zasílání básní je
1. března 2008
, poté budou mít porotci čas na hodnocení (čas je závislý na množství příspěvků, ale přepokládám, že se to neprotáhne déle, než jeden měsíc) v době hodnocení budou díla vycházet na hlavní stránce Postřehu - opět pod čísly - aby se k nim mohli vyjádřit i čtenáři.

Vyhlášení vítězů

nejpozději 1. dubna 2008

vyhlašovat se budou standardně první tři místa, každému budou na základě hodnocení přiděleny body (1 - 10), podle nichž se rozhodne, prvním třem autorů napíší porotci kritiku, u ostatních to z časových důvodů není nutné.

poetry1.jpg

Témata a formy:

 

Za kouřem vína skrývá se... - volný verš, rozsah 4 - 10 strof

Cestou domů ke hvězdám - vázaný verš, lyricko-epická báseň, rozsah 4 - 15 strof

Haiku - bez zadaného tématu, klasické rozložení slabik 5-7-5, zasílat se budou 3 díla, po debatách je povinností dodržet počet slabik 17 bez nutnosti rozložení 5-7-5

 

Soutěžící posílá báseň vždy jen na jedno zvolené téma.