Naše budoucnost

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Společnost, Vydáno dne: 25. 01. 2008

Zatím zdá se nejistá...

Naše budoucnost

 

K datu 30.6.2007, bylo v České republice 10 325 941 obyvatel. Docela slušný počet, když uvážíme, že k tomuto číslu přispěl za rok 2006, nárůst 36 100 osob.

Ovšem stojí za zamyšlení, když zjistíme, že jen 1400 osob byl přirozený přírůstek

(tzn. přibylo 1400 novorozenců).

Co těch zbylých 34 700 osob?

To jsou osoby přistěhované ze zahraničí.

Povážlivý stav.

Celosvětově totiž klesá porodnost už více než 200 let. Ve všech zemích EU-10 (kromě Slovinska) došlo k zastavení růstu populace.

Naopak v zemích EU-17 bude ještě po nějakou dobu populace vzrůstat. (Nejdříve se zastaví v Itálii kolem roku 2012)

Vyhlídky z toho plynoucí?

V České republice je v současnosti tato naděje na dožití: Muži - 73,4 let
Ženy - 79,9 let

Situace v Evropě před 50ti lety a jak bude vypadat za 50 let.

 

tab2.jpg

 


 

tab1.jpgBěhem jednoho století se lidé dožívají v průměru o 10 let více!

 

 

Populace nám stárne a k tomu téměř nulový a nebo záporný přírůstek – tzn. ubývání práceschopných lidí a stále stoupající počet lidí v předproduktivním a důchodcovském věku.

Nyní na jednoho důchodce přispívá 2,51 poplatníků.

Kolik to bude za 50 let, když počet důchodců bude 1/3 celé populace?

 

Propočty podle ČSU:

Dnes:

Ve věku 60 cca……….. 2 000 00 obyvatel, o 5 let starších cca……1 450 000

V roce 2050:

Ve věku 60 cca………. 3 000 000 obyvatel, o 5 let starších cca…..2 950 000

 

Hodnota všech vyplácených důchodů v České republice přesahuje částku 300 miliard korun ročně, tedy přes 9,5% HDP.

V roce 2050 se podle předpokladu a vývoje grafických křivek obou hodnot, bude blížit 20%HDP!

 

Je tady hektický úkol pro vládní ekonomy:

Najít cestu, jak do roku 2050 zdvojnásobit objem vyplácených důchodů.

Musí to být cesta pozvolná, aby nedošlo k narušení rovnováhy ostatních peněžních vztahů v ekonomice. Současně je jisté, že tato cesta nevede jen skrze státní rozpočet.

 

Naše vláda udělala první kroky.

- posunula odchod do důchodu na 65 let

- připravila návrh důchodové reformy

 

První etapa - projednávána v roce 2007

-  aktivace procesu postupného zvyšování důchodového věku na 65 let pro muže i ženy (cíl má být dosažen v roce 2030 pro muže a 2030-2043 pro ženy, s přihlédnutím k počtu vychovaných dětí.)

-  Prodloužení potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod na 35 let (včetně náhradní doby pojištění) respektive na 30 let (bez náhradní doby)

V současné době je 25 let.

- zrušení doby studia po 18. roce věku získanou po dni účinnosti tohoto opatření jako náhradní doby pojištění.

- Zavedení možnosti souběhu poloviny starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti s možností přepočtu tohoto důchodu

- Zavedení třístupňové invalidity.

Invalidní důchody jsou dynamicky nejvíce narůstající složkou důchodového systému. Zvyšuje se především počet částečně invalidních důchodců.

 

Druhá etapa- řešení během let 2008- 2009

 

První část:

Opatření ve veřejném základním důchodovém pojištění.

- zavedení plateb státu za náhradní doby pojištění

- vytvoření rezervy pro důchodovou reformu

- vytvoření důchodového fondu

 

Druhá část:

- oddělení majetku akcionářů a klientů

- zavedení možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány

- zvýšení motivace k vyšším příspěvkům

- zvýšení participace /účasti/ zaměstnavatelů

- podpora doživotního čerpání penzí z penzijních připojištění

 

Třetí etapaihned navazující na druhou etapu

 

- řešení diversifikace / rozčlenění/ zdrojů pro příjmy ve stáří s možností částečné volby pojištěnců k vyvázání se ze základního důchod. pojištění do soukromého systému

- bude dána možnost volby, zda důchod jedince bude plynout pouze ze základního důchodového systému a nebo částečně i ze spořícího pilíře důchodového systému.

- Pojištěnci by tedy nevolil, zda budou nebo nebudou platit příspěvky na důchodové pojištění, ale jaké budou zdroje financování jejich budoucího důchodu.

 

 

Tohle je loňský návrh ministerstva práce a sociálních věcí.

Konečná podoba bude ovšem záležet na rozvržení sil v parlamentu.

.