Ukřižovaný Kain I.

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 25. 02. 2008

Jedná se o první střípek z mozaiky o deseti částech.

Roztrhla se peřina

pod kterou spávají

nebeští sarafínové

Na nevinnou prosbu o milost

Ukřižovaného Kaina

padají tisíce sněhobílých střípků zlého zrcadla

tisíce sněhobílých ďáblíků

tají v němých ústech

Ukřižovaného Kaina.

A nikdo ani nevzdechne

a nikdo ani nešeptne

jen pár plůdků

jeřabin

ukápne pod křídla strakapouda

a odlétne kamsi

k roztrhaným peřinám

pod kterými spávají

nebeští sarafínové

daleko od nevyslovených proseb

Ukřižovaného Kaina