Ukřižovaný Kain II.

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 06. 03. 2008

...pokračování

Je prázdno Nezavřeným oknem

padají Sněhurky

básníkovi do slůvek

a hasí svíčku

v srdci malé Gerdy

a nikdo nezasténá

a nikdo nevykřikne

jen pár rudožlutých jablíček

se vysype do sněhu

když do jater

kopím bodají

Ukřižovaného Kaina