Soutěžní příspěvek č. 5

Autor: Autor: v anotaci <(at)>, Téma: Soutež Ars Polyri, Vydáno dne: 07. 03. 2008

Za kouřem vína skrývá se ...

Realita všedního bytí


Znám moc dobře ty tvé nápady, má drahá Múzo
A hranicím snů v nekonečnu zamávám naposled


Když zavřu oči, cítím už jen mlčenlivou temnotu
O
dkryj symboly tvých prázdných frází, těch klišé
Už nepozná více nikdo z nás tu lehkost nevědomí
Ř
eckým filozofům provolají slávu v ten pravý čas
E
nergii své duše zanechám v pouhém povzdechu
Momentem probuzení ukončím to věčné trápeníV
idím jen polovinu pravdy, tak dlouho utajované
Í - jsou mé vzlyky do davu v okovech zoufalství
Na stůl vyložíš mi jen jediný pasiáns, karty osudu
A
ž spadne opona, skončím tu ponurou hru se smrtíS
tmívá se nad vesmírem, už ani nevím pokolikáté
K
rásně, tak nevinně se usmíváš, když nic netušíš
R
oky dávno minuly, už tenkrát za století Homéra
Ý
- jsou mé půlnoční slzy, zděšeny z bezvýznamu
V
rývá se mi pod kůži tiše tvá prchavá vzpomínka
Á
- křičívá ze spánku, ta úzkostí toliko zmámená

Snad by sis nemyslel, že všechno má svůj konec
E
voluce rozumu jen prve našla svůj poslední hrob

.
.
.

SMYSL ŽIVOTA?