Soutěžní příspěvek č. 20

Autor: Autor: v anotaci <(at)>, Téma: Soutež Ars Polyri, Vydáno dne: 22. 03. 2008

Za kouřem vína skrývá se ... 

Květ opadalKvět opadal.

Lístky z kytice

co dala jsi mi k svátku

opadávaly postupně

od prvopočátků

naší lásky.

 

Byli jsme jak poupata,

pluli jsme na černém jezeře

a hledali jsme se

až do konce

v té černé mezeře

mezi námi.

 

Teď je konec,

květ opadal.

Již příliš dlouho jsem jen stál,

do tvých očí jsem se zadíval.

Příliš dlouho jsme se hledali

na opadaném květu naší lásky

v černé dáli

tmavého jezera.