Soutěžní příspěvek č. 22

Autor: Autor: v anotaci <(at)>, Téma: Soutež Ars Polyri, Vydáno dne: 24. 03. 2008

Cestou domů ke hvězdám

Vy Po ulicích chodíte

s naslouchátky

na neslyšících uších

k bohu tak rádi se modlíte

a po ulicích chodíte

na nohách muších

 

Po ulicích chodíte

bez oděvu, bez bot

po kalužích

do nichž své děti rodíte

a po ulici chodíte

po poupatech růží

 

Po ulicích chodíte

a s hlavou skloněnou

na oblohu hledíte

 

Ostatních se bojíte

snad proto mezi nimi

po ulicích chodíte

A já mezi vámi...