Ukřižovaný Kain V.

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 08. 04. 2008

...pokračovaní

Zima drolí mraky

na kousky

a z nebe padají

kompletní marškumpanie

cínových vojáčků

jenž pláčou cínové slzy

do steskem rozžhavených útrob

Ukřižovaného Kaina

jež bodají cínovými bodáky

svých cínových karabin

do odhalených ňader

Ukřižovaného Kaina

 

A nikdo nevypláče

 potůček slavičích slziček

A nikdo nezalituje

říčkou slziček panenských

 

Jen pološílený hrobník

zamete

poloshnilé tulipány

z očních zřítelnic

Ukřižovaného Kaina