Moje reakce na kritiku mezinárodních organizací na adresu České republiky

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Názory, Vydáno dne: 27. 04. 2008

Protože nejde o mou práci, přikládám i kopii úvodního dopisu:

Posílám Vám svůj článek, jenž je zároveň mým názorem na uvedenou situaci. V červnu jsem zde nechal publikovat článek: Metodika reformy veřejných financí, aneb můj názor, jak ji provést, který vyšel. S pozdravem Václav Kovalčík.Začal bych často citovaným úvodem, že Česká republika je suverénním demokratickým státem, jenž má své tradice a morální postoje k interním záležitostem i externím. Česká republika, aneb okleštěné Československo, pomáhá rozvojovým zemím, aby jejich obyvatelé nezahynuli hladem, žízní a morovými epidemiemi. Je neprávem kritizována nejen světovými hospodářskými organizacemi, ale také uskupeními zabývajícími se problematikou porušování lidských práv ve světě. Chtěl bych podotknout, že příslušná sdružení hlásají své stížnosti na špatnou adresu, a tím zubožují naši zem. Je třeba připomenout, že stát, jenž se nachází v srdci Evropy, byl v dějinách většinou obětním beránkem, nikoliv agresorem. Dnes je rovněž znevýhodňován a trpí nátlaky ze strany západních kapitalistických velmocí, jež se chovají bezohledně ke slovanskému lidu.

V České republice dochází honbou za rekordním hospodářským růstem, jenž přináší také mnoho negativních dopadů, k zubožování pracujícího i studujícího lidu, kulturních a přírodních památek, církve a spravedlnosti. Myslím si, že současná reforma veřejných financí vládních stran je výsledkem bezohledného nátlaku plynoucího z negativistického ohniska, a tím jsou západní velmoci situované kolem superzadluženého impéria. Proč má většina pokojného obyvatelstva zaplatit za hospodářské debakly a tzv. tunely? Proč jsou nominováni na Nobelovou cenu míru příznivci rozdělení Československa? Proč je v současnosti vykořisťována většina národa, kterou tvoří nízkopříjmové skupiny obyvatelstva?

Vážení členové současné vládní koalice, vážené západní mocnosti, vaše uvažování o naši zemi i světové ekonomice jde špatným směrem, a navíc se chcete zviditelnit před médii v plném povrchním lesku.

Zdraví je přednější a vaše nehumánní poplatky u lékaře patří na smetiště dějin. Já pevně věřím, že se dá vytvořit prosperující sociální stát, v němž by se měl dobře pracující lid. Vážená vládo, přežívající na křehké většině, je od tebe sobecké, že uvažuješ o školném a dalším zbídačováním studentů, kteří by správně měli být považování za mladé ratolesti inteligence národa. Co děláš se svými západními pravicovými příznivci pro snížení kriminality, která rozkládá nejen naše hospodářství, ale ubližuje čestným a poctivým občanům. Vy si krásně sedíte v teploučku, ale nemyslíte na to, co se děje v ulicích spletitého podhradí. Usnuli jste na vavřínech a požíváte výhod ze svých koryt. Dokonce jste si touhle deformou zvýšili  rapidně své platy a zavedli prudké zdražování, které většinou odskáčou právě ti čestní a poctiví. Už nelze říci: Děkujeme, odejděte. Teď se musí přitvrdit, a to: Děkujeme, vypadněte a už se nevracejte. Můžete se potom vyplakat u svých kamarádů omezovatelů konkurenceschopnosti našeho zemědělství, že jsme Vás právem vyhodili z okna, na hnůj.

Odlukou církve od státu zřejmě potřebujete docílit toho, aby se v republice místo podpory národních tradic stavěly věznice a kriminály. Jaká to hanebnost a potupa vzhledem k našim předkům, kteří se dnes musejí obracet v hrobě.

A teď následuje vzkaz mezinárodním organizacím, aby nestrkaly nos, kam nemají a raději řešily palčivější problémy ve světě (státní dluhy většiny zemí světa, kriminalita ve světě, drancování přírody na Zemi). V otázce Srbska, nechť tomuto balkánskému národu patří část amerického území o rozloze Černé hory a Kosova. V otázce Izraele a Palestiny, nechť existuje společná konfederace obou států. Dále by si měli představitelé mezinárodních organizací vážit České republiky, neboť právě my jsme jedním z nositelů humanitního, náboženského a environmentálního myšlení v mezinárodních vztazích.

 

 

Václav Kovalčík, Náchod, 25.4. 2008