Sedmero hledání

Autor: Eriu Crann <erion(at)centrum.cz>, Téma: Poezie v próze, Vydáno dne: 09. 04. 2008

Proč hledat? Abychom nalezli to, co nehledáme?...Hledání první
Hledala jsem na okraji víček pár kousků odrazů, z nichž bych směla snít.
Tužkou zkoušela jsem je zachytit do pavučiní rozpuknuvších listů.
Nelze skrýt sebe v obraze a nelze vše vyjádřit.

Hledání druhé
Hledala jsem ve zvířeném prachu čeho se zachytit, když oči jsou oslepeny.
Prach hlíny ulpíval na zpocených dlaních, na čele a ve vlasech.
Byla jsem slepou hliněnou figurou na šachovnici.

Hledání třetí
Hledala jsem na kamenných schodech skal v pevnosti pevný řád jejich stání.
Však všimla jsem si, základním jejich pohybem je pozvolné rozpadání.
Nestála jsem tam s nimi dál, jsem celistvá.

Hledání čtvrté
Hledala jsem v pohybech klíční rostliny sílu narovnat se a nést vlastní tíhu.
Přišlo krupobití a z lístků zbyly polámané vonící úlomky života.
Nesměla jsem je chránit, co roste, má vlastní osud.

Hledání páté
Hledala jsem v hlasech divokých husí zprávu, která letí dál, neznajíc překážek.
Skála však křik polkla a ozvěnou neodrazila.
Jak zvuk zanikal, ticho uvnitř mě rostlo a já našla vlastní promluvu.

Hledání šesté
Hledala jsem v trnitých šlahounech ostružiní význam bolesti a cenu trpělivosti. Mé nohy krvácely a já toužila odejít. Uviděla jsem tmavé plody nalité sladkou šťávou, jedla je a zachutnaly mi.

Hledání sedmé
Hledala jsem v bezčasí vyváženost mezi bděním a snem, rozumem a citem.
Ležela jsem nepatrná a kolem šly dny, aniž bych zavírala oči.
Když jsem chtěla vstát, své tělo jsem už neměla.