Báseň světla

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 20. 06. 2008

Vchází v míru i jako nezvaný host..

Vchází.

Oknem se naučíš číst
Křížovky sídlišť
Za úsvitu
Rozjasní první písmeno
Druhé
Pak celé slovo 
Jedinečné slovo básníka.

Snad ztratil řeč
Kvůli odvěkému tichu
Nyní diktuje
Svá tajemství
Vytrysklá
Ze zavřených dveří
Při vstupu.

V opaku
Zhášením slov
Riskuje
Skonání