Mořepnutí

Autor: grygarův ateliér <mam.rad.svy.kolo(at)centrum.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 10. 07. 2008

O mořské nemoci z příliš vratké blízkosti po příliš všedních dnech.

Žertvena
na přídích všedních lodí
rozednění
vyhasle povstanou.

Žluklý tuk
v žaludcích nenasytných racků,
rozechvění
zvrácených nad vanou.

Nevolná
prýštivě vratká blízkost,
rozněžnění,
když šťastně přistanou.