Nedosažitelná

Autor: Ondřej Broska <IdiotCircusBoy(at)seznam.cz>, Téma: Milostné, Vydáno dne: 16. 10. 2008

Milovala...


Milovala

nedotčenost panenství

lesní nářek, tanec dnů

a plavé kštice bezbřehé

jak gejzír marných snah

Milovala souputnictví hvězd

a jako vějíř rozprostřen

prostopášnou noc

v níž dovoleno vše

vzývala božstva

promlčených rtů

zmalovaných podobraz

a nebyla žádná hráz

když kradla procítění

Milovala víc než já

a jenom mě ne – dodávám

mou odplatou je proto věřte mi

láska k ní až zoufalá