Věřím, že se strana ŠAS na mě nezanevře, když ji přirovnám ke KSČM

Autor: Břetislav Olšer <(at)>, Téma: Názory, Vydáno dne: 30. 03. 2009

Jedno mají společné, obě jsou vytvořeny na bázi náboženské iluze a mají totalitní směřování. Omezení osobních svobod ve jménu Boha, resp. beztřídní společnosti. Velmi lapidárně řečeno; pět Mojžíšových knih zvaných Tóra obsahuje 613 příkazů, obdobně je to také s komunistickými stranickými stanovami. Olser.cz

Židovští patriarchové nechť mi prominou to hříšné srovnání Starého zákona s Leninovými Spisy, ale poté už platí jen zákon negace negace, tedy, pokud to budu bagatelizovat, tak to dobré je špatné, pokud ale to špatné bude dobré i pro mě, pak je to definitivně dobré…

(Že Lenin a jeho hladomory a gulagy zabily miliony lidí? A kolik jich zabily války ve jménu Boha…?)

Je to možná zvláštní, ale volební patové situace se neodehrávají pouze v Česku, ale rovněž v Izraeli. A tak, jako je u nás na misce vah rozhodujícím jazýčkem KSČM, v židovském státu je to ŠAS - strana Šomrej Tora Sefardim - Sefardských strážců Tóry, reprezentující ultraortodoxní Sefardy.

Umírněnější aškenázské charedimy zastupuje v Knessetu koalice stran s názvem Sjednocený judaismus Tóry (Jahadut Ha-Tora). Pro vysvětlení; Aškenázové jsou potomci západo a východoevropských Židů (hlavně z Polska, Pobaltí, Ruska a anglosaských zemí), Sefardové žili hlavně ve Středomoří a v některých arabských zemích (hlavně ve Španělsku, Maroku, Tunisu, ale také Iráku, Íránu, Jemenu či Etiopii).

I radikální ortodoxní náboženští Židé mají své zastoupení v Knessetu. Jsou reprezentováni Národní náboženskou stranou (Mafdal). Patří mezi nejpravicovější a nejradikálnější na izraelské politické scéně, což se projevuje výrazným nacionalistickým smýšlením v její politice a tvrdým postojem vůči Palestincům, jimž říkají “lokální Arabové”, a mírovým jednáním s nimi.

Mezi voliče Mafdalu patří především zbožní osadníci z okupovaných palestinských území. Ultraortodoxní separatisté mají své neměnné krédo: Když izraelský národ vydržel bez státu dva tisíce let, vydrží bez něj i další dva tisíce. A až přijde Mesiáš, přijde i bez souhlasu většiny poslanců parlamentu…

Existují mezi nimi dokonce malé skupiny ultraortodoxních Židů jako Neturej Karta, Eda Charedit atd., které současný Izrael a sionisty odmítají úplně. Z celkových asi 250 000 izraelských charedim tvoří tyto radikální skupiny na 10 000 lidí.

Židovskému státu říkají “tak zvaný Izrael”, od něhož ostantativně nepřijímají žádnou pomoc, včetně sociálního pojištění, avšak odmítají samozřejmě platit daně.

U nás bychom mohli nalézt srovnání, ne v placení či neplacení daní, ale v obsahu nacionalismu, s dnes již neparlamentní stranou Republikánů Miroslava Sládka či Vandasovou Dělnickou stranou a Národní stranou Petry Edelmanové. Pokud neurazím Židy, možná by se dalo hovořit rovněž o paralele se Svědky Jehovovými a romskými iniciativami…

Jestli srovnáme zmíněné klíčové politické struktury v Izraeli, podvědomě nám v mysli vyvstanou obdobná politická seskupení v Česku. KDU-ČSL (ŠAS) počínaje, přes ČSSD (Kadima), ODS (Likud) a konče SZ (Černí pardálové) či KSČM (Strana práce).

Právníci strany Jahadut HaTora (Jednotný judaismus Tóry) mají v těchto dnech podepsat předběžnou dohodu se zástupci strany Likud (Jednota) o vstupu do Likudem vedené koalice.

Benjamin Netanjahu při svém setkání s prezidentem Šimonem Peresem by tak už mohl oznámit zajištěnou podporu 50 poslanců – 27 z Likudu a 23 ze čtyř náboženských stran (11 ze Šas, 4 z Národní jednoty, 3 z Židovského domova a 5 z Jednotného judaismu Tóry).

Strana Kadima (Vpřed), která volby s 28 mandáty vyhrála, má zatím zajištěnou podporu právě jen svých poslanců. Strana práce (Avoda) a Energie (Merec), oznámily, že nepodporují předsedkyni Kadimy Cipi Livni kvůli tomu, že usiluje o podporu strany Jisrael Bejtejnu (Izrael náš domov, 15 křesel)…

“Dnes je v Izraeli ještě asi 300 kibuců. Jejich členy se mohli stát všichni Židé bez rozdílu národnosti, ovšem pouze z jednou podmínkou; nesměli být nikdy členy KSČ,” řekl mi v kibucu Hachotim u Haify David Ráz.

“Já jsem už skoro devadesát roků idealista, pro něhož není idea komunismu utopií, ale ti komunisté, kteří nechali popravit Slánského a dalších deset jeho židovských spolupracovníků a podíleli se na tom, že se Evropa stala hrobem Židů, nemají v mých představách ani v našich komunách co dělat…”

Takže, Češi, nezoufejme, nejen my máme potíže s vládou, zmateční opozicí či s “jazýčky na vahách” v podobě KSČM. Ovšem my, bohudík, nejsme na smrtonosné střelnici zvané Blízký východ a náš prezident nemusel odstoupit kvůli sexuálnímu obtěžování své sekretářky…

Big Brother Bill Clinton; impeachement charismatický a inspirující…