K Ikarovi

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 16. 04. 2009

..a nejen jemu...

Nespěchej,
aby ses dostal na povrch,
kde se tak snadno zapomíná.
Tady se mnou
budeš hledět na svět shůry,
nedaleko od jeho bran.

Jsi - li věrný všemu -
i soudu
budeš věrný i milosti.

Dusíš - li se zlatým kouřem,
jež by rozkýval slunce,
skloň se.

Čistý vzduch je při zemi.
Ty´s chudý  -  i já nemám nic.

Výměnou nabízím
své probodané dlaně
za tvá vosková křídla,
své ticho za tvůj křik
a opravdové odpuštění
za tvou nevinnost.