In nomine amore sancti

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 12. 10. 2009

Báseň téměř nábožná.

Blahořečena budiž chvíle

Náhlé nazadržitelné erekce v autobuse až na konečnou v jednom kuse

Pax vobiscum! Vstříc závisti ohryzků letmé pohledy

Voňavých samiček vlhké rty a není pomoci

A není konce co zmůžou zvonce

Božích muk ve stráni co zmůže klekání

Blahoslaven budiž falus mramorový

A Pane odpusť hříšníkovi

Tu pýchu ze vzepjatého...

In nomine amore sancti!