Křížová cesta

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 12. 11. 2009

Všechny cesty nakonec prý vedou domů - některé jsou trnité, jiné mají jen pár "zákrut" - přímá není žádná. 

Ruce spjaty v bolestivé ostří

vnikají do hrudi města.

Na plátně za sklem Antiquy

sténá bičovaný Kristus.

 

Když večer

v strakatém rumišti

kvetou studené lampy jak máky,

plačtivý opilec v dutkách zří palmu slzet

nad sladkým synem snu

 

Noc tě pohřbívá za roletou

fušerský obraze

 

Dva tisíce roků

na cestách, sněmech, po krčmách

o čí úsměv vlastně hraješ?

 

A pak časně zrána

namísto dutek,

namísto palmy,

střapatý smutek.

Člověk jak zelená sedma

další den podává ti

na kopí

očí svých.