Čtveřice básní

Autor: Eriu Crann <erion(at)centrum.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 21. 05. 2010

Po dlouhé odmlce - Básně, otištěné ve sborníku Hořovice Václava Hraběte - ve stejnojmenné soutěži jsem získala 2. místo.

Můra do sbírky


 

Zmítám se jako můra

s křídly spálenými ze zvědavosti

a tvým tělem

přišpendlená do peřin


Na zeď si mě, myslím, věšet nebudeš


Danieliny vlasy na mých zádech


"písek je bílý/ jak paže Daniely"


Danielo

máš prý bílé paže


Když zakrýváš tmu

voníš nezralým vínem


Minulou noc jsem tě chtěl

spatřit

Už nesmím
Loupáčkem na ořechy


Loupeš mi bělmo z očí

abys líp viděl dovnitř


Hrozíme se co najdeš


Semknu víčka

Odlesky tvého peří

bodají do sítnice


Má bílá vráno

bílý krkavečku

Měkké úvaly


někdy nelze dýchat tiše


měkké úvaly

obepínající tep

doteky za kůžínikdy jsem neviděla

jak se malá ústa

derou z matkyVzklíčená


Ještě je malá

Ještě spí

Ještě se choulí pod listím


Má nahé boky

měkký klín

Na pleti vlhkost jarních slin


V pletivech sálá

Málo ví

Pomalu klíčí révoví


Ještě je malá

Ještě smí

chvíli se choulit pod listím