Co...

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Vázané verše, Vydáno dne: 17. 05. 2010

...úcta?...pověra..?

Co brání přivonět ke kvítí
na hrobech?
Motýl je líbá - galantní
harlekýn.
Duhovou němohrou

křídel
zapadající slunce vrhá
stín.

Ramena kříže vztyčená
neobejmou

bezbřehost dní
Ani vonnými mastmi
pod girlandami

živých pochodní
nezabrzdí se kruh hodin  
tančící
nad propastí
v maskách všech květů  
dekoltujících srdce.
Na nástroji křížovém
v praméncích krve a vína
hraje půlnoční slunce
 
Co brání napít se z kalichů
na hrobech?