můj Pane Bože

Autor: Jakub Fišer <jakub.fiser(at)softech.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 01. 04. 2011

Báseň o válce.

Pane Bože

snad také Ty

nevěříš v rakety

a humanitární bombardování

 

snad k Tobě v ústrety

nedolétne přání

zbabělých mas

se zbraní na plecích

 

můj Pane Bože

snad neslyšíš nás

v oblacích

 

všechny ty lži

válečného ryku

zoufalství vzlyků

vybuchlých naloží

 

modus operandi

na zostuzení

 

deziluze dní

lživé propagandy

falešných slz

 

můj Pane Bože

také jsi uvěřil

snad také ohluchls?