Zpráva o využití finančního příspěvku města Hradec nad Moravicí

Autor: Histes <magazin(at)postreh.com>, Téma: 8) Projekty POSTŘEHU, Vydáno dne: 31. 01. 2012

Výše příspěvku: 3000,- Kč.
Realizované akce v roce 2011: Kino pro děti, Letní kino, výstavba filmového archivu v prostorách zámku.

Výše příspěvku: 3000,- Kč.
Realizované akce v roce 2011:
Kino pro děti – každou neděli 10:00 v únoru až dubnu v hradeckém kině. Promítala se pohádková pásma Krátkého filmu Praha a Ateliérů Zlín. Průměrná účast od 15 do 30 lidí. Jednalo se o 11 nedělních projekcí pro děti.

Letní kino – Červenec – Srpen, pátky ve 21:00. Účast 15 – 80 lidí v závislosti na počasí, které bylo vesměs špatné. Kromě první projekce poté vždy v den promítání pršelo.

Na co byl grant použit:
Spolufinancování kina pro děti a letního kina na zámku. Především přepravné kopií a jejich licencování pro veřejné projekce. Dále byly ve společnosti Foma Hradec Králové vyrobeny nové zaváděcí pásy pro opravy a přípravu levnějších zlínských kopií pro projekce a opravy cca 500 kopií převezených z filmových laboratoří Barrandov na zámek Hradec nad Moravicí.

Na tuto činnost jsem dále dostal grant od stat. města Opava. Z jejího příspěvku se zakoupilo plátno a regály pro skladování kopií na zámku Hradec nad Moravicí. Radek Přibyla – NPÚ – Státní zámek Hradec n. Mor. poskytl zázemí zámku a prostory pro skladování filmových kopií.

Na letním kině byly odpromítány tituly:
Setkání v červenci
Panelstory
Zvláštní bytosti
Sedím na konári a je mi dobre.
Kvůli špatnému počasí se zrušilo představení Marečku, podejte mi pero!
Poslední srpnová projekce se neuskutečnila kvůli odjezdu na zahraniční studijní pobyt, diváci byli včas o změně programu informováni a pozváni na dřívější alternativní projekci v Opavě.

Závěrečné zhodnocení
Místní občané nejsou zvyklí kontinuálně navštěvovat pravidelné kulturní akce v tomto městě. Poctí bohatou návštěvou první projekci, ale na další už se většinou nedostaví. Mnohdy bylo na letním kině, ale i kině pro děti více přespolních než místních.

Jaká jsou východiska – zaměřit se na přespolního diváka, což vyžaduje i vyšší nároky na kofinancování kultury v našem městě, na což zároveň nejsou v městské pokladně peníze.

Druhou variantou je dělat akce už jen jednorázové. Z vlastní iniciativy uděláme v roce 2012 patrně jen jedno letní kino a jedno kino pro děti. Zámek bude nabízet letní projekci jako doplňkovou službu zámku pro ostatní organizace, které si prostory pronajímají pro své aktivity.

Lidé taky se zájmem sledují své děti – ty jejich však ve filmech nehrají. Jedním z nápadů je spojit sraz orchestrů ZUŠ 2012 na zámku s letní projekcí.

Kontinuální letní kino bude pokračovat v Opavě v případě, že na jeho chod opět přispěje. Účast v Opavě se pohybovala za rozumného počasí mezi 100 – 150 lidmi a povzbuzovala nás po hradeckých intimních projekcích pro nesrovnatelně menší počty diváků. Pokud někomu budou pravidelné projekce výrazně chybět, bude snad moci vycestovat za společným zážitkem právě tam.