Potemnění

Autor: David Mauder <tralip1(at)seznam.cz>, Téma: Volné verše, Vydáno dne: 12. 10. 2008

. . .Kočičí hlavy
omyla břečka
stopy psů
nevidomých holí
figurky na tazích
černolící partie.
Na trámu dovlálo parte
v zesnulém protivanu.

Človíčka v povijanu
s úlitbou na rtech
havranící bestie
vsadili do sazí.
Vánoce zabolí,
očistcům
z vůle chlapečka
potemní barvy.