.: Rubriky
plus 1) Poezie a próza
plus 2) Hudba
plus 3) Galerie
mínus 4) Film
mínus 5) Divadlo
plus 6) Věda a technika
plus 7) Mozaika (ostatní)
plus 8) Projekty POSTŘEHU

 .: Chci...

 .: Free MP3 album!
Vinylová budoucnost 2008 Vinylová budoucnost 2007

 .: Články podle data
<<  Září  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 .: Online
Stránku si právě čtou 3 lidé.
 .: Informace
magazín Postřeh
ISSN 1803-5639
Národní knihovna ČR:
001686222
TOP 15, Fotogalerie

 .: Login

Jméno (přezdívka)
Heslo


Registrace nového čtenáře

Postmoderní paradigma: Je ještě možná nějaká pravda?

Petr Miklas - Filosofie - 12. 09. 2007 - 3379 přečtení

Varování autora příspěvku: Tento článek si ani v nejmenším nečiní nárok na pravdu.

Zaujal mě příspěvek Co je pravda? autorky Doriana zveřejněný na Postřehu loni na Mikuláše. Zaujalo mě téma. Zaujala mě důvěra v rozum, jeho zpochybnění, a hned zas neochvějný příklon k jeho kráse. Také rád podléhám vábení krásy chladné racionality! Plavec nepřivázaný ke stěžni. Vyplouvám za mámivým ženským hlasem formální logiky. AHÓÓÓÓY!


Ano, rozumem odůvodníme cokoli, neboť ani rozum, stejně jako sám život, nemá gruntu. Ukotveného prazákladu. Stále schází pevný bod ve vesmíru, z něhož by bylo lze pohnout Zemí. A přesto je tu právě on, rozum! Sám jsa pouhým postupem, ničím pevným, leč plynutím, pouhým procesem správného logického myšlení, vystavěném na zkušenosti, a přesto asi právě on, rozum mě až nutkavě žene k pevné pravdě. Snad proto, že ji, jako "to, co je", bezostyšně předsudečně stanoví on sám. Dokonce i pravdu zdánlivě nejbytostnější, ontologickou, rozum nejprve ještě před branami vědomí rozvrhne, načrtne rychlými tahy jako malíř let rajky, aby do svého prostoru mezi mne, nebe a zem vkouzlil – předsudek:

 

Skutečnost hledám mimo sebe samotného i v sobě, leč mimo vědění. A konečně i v něm, avšak viděném zvenčí. Bez něho (!!!)

Hledám skutečnost nezasaženou mým hledáním.

Skutečnost věděnou, ale skutečnost mimo vědění, skutečnost stále stejnou nezávislou na hledajícím i na nalezeném.

Hledám skutečnost před věděním, po něm i mimo ně.

Tedy skutečnost, která se uskutečňuje tím, že – je! (!!!)

 

Abych se posléze jakoby následně mohl ptát na to, co jsem sám dávno připravil: co to tu tedy, ale už doopravdy, je? A přitom mám odpověď předem po ruce: je to, co je! Stačí to poznat. Že to je tautologie? Ovšem! Ani přísnému kritickému rozumu nezbývá jiná cesta! Myšlení rádo podlehne diktátu potřeby. Bližší košile… Ale nechci z problému pravdy vyklouznout takhle laciným klišé.

Filozofové už to vyřešili – po Bohu (Nietzsche), metafyzice (Heidegger) a poznání  (Popper, Wittgenstein) nedávná filozofie pohřbila dokonce už i veškerou transcendenci! Platónovy věčné ideje nejsou podle postmodernistů, než snůškou našich konstruktů, nedoložitelných fantazií. Bůh a poznání už to dost dlouho – aspoň ve filozofii – mají spočítáno.

Nemáme prostě prostředky k takovému poznání, o jakém odnepaměti sníme. O poznání "nezávislém na mých libostech a nelibostech". Není pro nás cesty, jak stvrdit definitivní shodu "jsoucího" s "poznaným". Naše tělo ani duch k tomu prostě nemají dostatečnou výbavu.

Náš rozum operuje se statickými pojmy, s entitami. Hle, Platónovy ideje! Věci, jsoucna, jevy a jejich podstaty, ideje, konstrukty, věci o sobě, objekty, subjekty, bohové, Bůh a co já VÍM, CO všechno ještě...

A protože naše cesta k ověření těchto rozumem vyfantazírovaných entit je nemožná, obdařujeme tyto své fantazie VÍROU v jejich jsoucnost, existencí.

Otázka po pravdě je od počátku nesprávně položená. Skrytě předpokládá a vynucuje možnost korespondence mezi oběma Plotónovými jeskyněmi, předpokládá poznatelnost světa naším vědomím, případně vytvoření odlitků našich představ do světa. Není-li však svět (ono "vně" našeho vědomí) tímto vědomím beze zbytku poznatelný / stvořitelný, můžeme si myslet cokoli a toto cokoli oprávněně, rozuměj nevyvratitelně, prohlašovat za pravdu.

Nynější filozofie útočí na celý odvěký způsob, jímž vidíme Svět a Sebe v Něm. (Píšu v těchto slovech úmyslně velká začáteční písmena, neboť v uvedeném pohledu jsou Svět a Já stejně nedosažitelné transcendence jako Velká Matka, Kršna, Afrodité, praotec Čech, Fénix či Hospodin.)

Kde se však stala chyba? Jakto, že Kant s podobnou kritikou vyšel ještě naprázdno? Jakto, že navzdory vší absurditě v kořenech našeho poznání věda a technika mílovými kroky rozvíjejí netušené možnosti a usnadňují náš život až k pohádce?

Odpověď na tuto otázku je těžká. Přesto se o ni – sám za sebe ve světle všeobjímajícího relativismu – pokouším. Definitivní rozluka s absolutní pravdou neuzavírá cestu pravdám dílčím, civilizačním, státním, odborným, skupinovým, ba ani pravdám jednotlivců. Poznání nikdy nebude úplné! Z definitivního, pravdivého zodpovězení všech našich otázek, zmíněného autorkou na samém konci její úvahy o pravdě, nemám strach. Je tu vždycky krok do neznáma: naše poznání má vždycky jen dílčí charakter. Omezený systém našeho vnímání i paušalizujícího symbolického myšlení, jakožto způsob tvorby opakovaných pojmů a manipulace s nimi prostředky logického uvažování, nestačí k vyčerpávajícímu zachycení přepestrých vztahů a dějů Světa. Bohatě však stačí "v ideálních podmínkách", v mnoha situacích praktického života, kdy vlivů není moc, kdy dílčí charakter poznávání není limitujícím faktorem při vzniku poznatku. A to je úžasný, krásný, nekonečný prostor vědy! A to je úžasný, krásný, nekonečný prostor umění! A to je úžasný, krásný, nekonečný prostor teologie!

 

Ale jejich propojení? Jedinou všezahrnující absolutní pravdu? To už chceme moc! Babylónskou věž na nás, holoto pyšná!

 

Naše "pravda" může být jen a jen poplatná jedinému tvořivém prvku v procesu její tvorby – subjektu. Nikdy ji, onu nám zjevenou pravdu, nezbavíme "závislosti na mých libostech a nelibostech." Já, uzavřený ve svých chutích a nechutích, ji tvořím!

Chabý pokus, jak toto omezení obejít, vsadit na širší společenskou dohodu, prozatím vždycky skončil krachem – v logickém sporu nebo v náboženské válce.

 

A cesta dál? Ta by mohla vést opuštěním vyčerpaných jsoucen a přenesením pozornosti k dosud až nepochopitelně podivně parcelovaným dějůma vztahům v neuchopitelném vývoji. Opustit poznání založené na minulém, na tom, co už nastalo. Vstoupit na planoucí hranici přítomnosti O té ale nevíme jistého nic! Zbývá ovšem obejít ještě řadu svízelí. V první řadě: poznatek přichází teprve po události. Dále naše vědomí neumí tak dobře pracovat s procesy jako s jejich statickými snímky. A - ovšem - také každý poznaný proces je pouhou transcendencí, nepřesnou mapou. Těžkosti ještě těžknou.

Tudy cesta nevede!

Nezbývá, než se s poznaným Světem rozejít. A převzít osobní odpovědnost. Za to, co si o Světě myslím, za to, co o něm vím, za to, co jsem se naučil, za to, co jsem převzal od druhých, i za to,s čím mám osobní zkušenost. Zkrátka převzít osobní odpovědnost za své předsudky, za to, co vím a za svou víru.

 Svět, jaký znám, Svět, ve kterém a do kterého žiji, je výsledkem mých osobních poznávacích rozhodnutí. V takovém Světě pak může zůstat Bůh, metafyzika, poznání, objektivita i všechny transcendence. A za takový Svět skládám účet ve svých činech.

 

 


Pro ohodnocení článku musíte být registrovaným čtenářem  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

 
Informační e-mail Upozornit emailem     Vytisknout článek Vytisknout článek

Komentáře na Facebooku:

Komentáře na Postřehu:
Komentář ze dne: 14.09.2007 07:19:32     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek:
Styl otázka - odpověď s vykřičníkem a nezáživně podané informace mě naprosto odradily k dalšímu čtení. Chtěl jsem potěšit komentářem u dosud nekomentovaného díla, ale nepotěším...

  
Komentář ze dne: 14.09.2007 08:42:13     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: (bez titulku)
Mám radost z prvního komentáře na Postřehu! Nuže do práce!

Zdá se, že jste zručný diskutér, histesi. Poukazem na formu jste mohl vyjádřit postoj a vyhnout se obsahu. Škoda.

Vím, jak je těžké se proklestit ke sdělení. K tomu právě teď, během čtení vytvářenému autorsko-čtenářovu-světu. Zkuste se prosím příště vyjádřit nejenom k formě, pokud to ovšem není rozhodující kritérium Postřehu, a sestupte i do jiných rovin. Věřím, že se nenecháte tak snadno odradit.

No, nemusí hned pršet... Každopádně dík za komentář. Není všem dnům konec.

    
Komentář ze dne: 16.09.2007 19:08:24     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: (bez titulku)
hezký den, pokusím se to napravit.. ale až budu trochu v menší časové tísni

Komentář ze dne: 14.09.2007 10:23:50     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Jakub Raida (ICQ je 213-261-633)
Titulek: komentář
Především mi zde chybí jedna věc, na níž už upozornil i Histes a to je serióznost. Komentování jiného článku, hraní s barvami, velkými písmeny a nadměrná interpunkce degradují dílo, jež mohlo být svébytným článkem, spíše na nějaký záznam v blogu. Krom toho také obsahuje mnoho chyb, kdy chvílemi autor zjevně zapomínal, jaký měl na začátku věty podmět, při psaní přísudku na konci. Celkově by šel celý článek seškrtat na pouhopouhý komentář, jež by přišel potom ke zmíněnému článku od Doriany.

Co naopak ale autorovi upřít nemohu, je fundovanost v dané oboru, schopnost podat lehkým a stravitelným způsobem průlet nad noeticky zaměřenou filozofií a zároveň schopnost vlastních úvah na určité úrovni.

S hledáním pravdy to bylo vždy komplikované. Podle Newtonovy fyziky se energie neztrácí a vše funguje podle fyzikálních a matematických zákonů, čili v podstatě při vzniku vesmíru a potažmo energie byla už jasně determinována celá jeho budoucnost, čili neexistuje nic jako svobodná vůle a to, že v této chvíli uvažujeme tak jak uvažujeme, je jen následek toho prvotního "pošťouchnutí". Podle těchto teorií je pravda tam někde venku, ať o ní už víme, či ne. Naopak kvanotvá fyziky a třeba také K. Čapek pojem pravdy pořádně zamotávají a dělají z ní něco, co je příliš velké na naše pochopení. Podle těchto názorů, není vyšší moci než člověka a tedy "co není pozorováno, neexistuje". Čili pravda je jen ta, v jakou sami věříme. A tím se už dostáváme k idealismu, který popírá materialismus s tím, že není žádná hmota, ale jen počitek a ke cyberpunku, který z idealismu vychází a ve kterém jsou naše počitky falšovány, tím, že v ně však přestaneme věřit, přestanou mít svou reálnost. Je zde však otázka, jak poznáme, jestli matérie existuje nebo ne, když ji opět nemůžeme zkoumat jinak než čitím? Existují jen lidé, kteří si myslí, že něco co jednou definitivně skončí a nebude nikoho, kdo by to pozoroval, jako by už teď neexistovalo a tehdy potřebují vizi něčeho věčného, něja

  
Komentář ze dne: 14.09.2007 14:51:49     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: komentář
Vážený Jakube Raido,
díky za čas a názor. Přestže jsem si Váš komentář - přesněji onu část, která se vešla do x povolených znaků komentáře - pozorně přečetl, příliš mu nerozumím. Začnu formálními výtkami: Článek "Co je pravda?" se mi líbí a inspiroval mě. Nechtěl jsem to zatajit, proto jsem se o něm zmínil. Připadá Vám některé mé vyjádření o něm nevhodné? Souhlasím s Vámi, že interpunkce, a barev je v článku mnoho. I slova "VÍM, CO" korespondují spíš se vzrušením, které jsem při psaní cítil, než se suchým obsahem. Ostatní velká začáteční písmena mají souvislost s obsahem a ty bych neměnil. Soudím, však že soudit z formy na serióznost, je formální. Také seškrtat by šlo skoro cokoli na téměř cokoli jiného. I v tom s Vámi souhlasím. Beze zbytku.
K věcným výhradám: Nenašel jsem ve svém textu neshodu podmětu s přisudkem. Jedině v citaci z inspirujícího článku za uvozovkami ve větě: - ...(pravdu) nezbavíme "závislosti na mých libostech a nelibostech." Jinde bych potřeboval konkrétnější nápovědu, dosud v tom asi tápu. (Do oka mi však hned v první větě padla jednak Vaše nedůslednost při skloňování zájmene jenž - píšete: "...věc, na níž už upozornil i Histes a to je...", ale ve 4. pádu jednotného čísla je v ženském rodu krátké i, tedy "na niž". Ovšem za Histese podle mne v této větě naopak čárka patří, přestože Vy máte pravdu v tom, že se před spojkou "a" v češtině čárka obvykle nepíše.)
Po odsudku v prvním odstavci jsem nepochopil chválu v odstavci druhém. Oba odstavce se mi zdají být v těžko smiřitelných vzájemných rozporech.
Následný osobně laděný exkurs do historie různých východisek pohledu na svět pokládám za zajímavý, je mi jen líto, že v nejnapínavějším skončil.
A autoři, ze kterých jsem čerpal? Kromě klasiků hlavně filozofové G. Bataille, G. Bateson, Z. Neubauer, A. Markuš, H. Maturana, psychoterapeut F. Matuška a systemická psychoterapie vůbec...

Napadá mě, že naše diskusní příspěvky zachycují různ

    
Komentář ze dne: 14.09.2007 14:56:15     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: komentář (dokončení)
(Aha! Už rozumím. Tak tedy dokončím větu.)

Napadá mě, že naše diskusní příspěvky zachycují různé přístupy k pravdě... Ehm, pardon! K pravdám.

    
Komentář ze dne: 14.09.2007 16:15:26     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Jakub Raida (ICQ je 213-261-633)
Titulek: Re: Re: komentář
Chyby zde jsou, tu s přísudkem a podmětem najít zrovna nemůžu, ale mám zde jiný příklad: "Babylónskou věž na nás, holoto pyšná!" V první části máme osobu první a ve druhé části náhle druhou. Takových věcí zde bylo víc.

Na chyby jsem však za á neupozorňoval, abych tím shodil Vaše dílo a za bé se s Vámi nechci hádat, kde je jaká chyba. Každý je dělá a já jsem na ně jen upozornil, což je má dobrá vůle a ne nějaké povyšování se, však má gramatika taky občas pořádně kolýsá (:D).

Co se týče té reakce, přišlo mi spíš, že to činí článek nekonzistentním. Pdole mě by podobné články měly mít hodnotu samy o sobě a ne být jen delším komentářem k jinému dílu.

Ani jedna z výtek mi však nevzala chuť si článek přečíst a ani uznat, že mě vskutku zaujal.

      
Komentář ze dne: 15.09.2007 06:31:37     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: Re: Re: komentář
Nepopudilo mě upozornění na chyby, Jakube (budu Postřehově tykat, jak mě upozornil Pavel Kotrba, OK?), popudilo mě opakované, nedoložené upozornění na neexistující chyby. Stejně jako zase ta Babylónská věž - první osoba množného čísla se jistě běžně nespojuje s pátým pádem, ale není to chyba. Kromě toho to v textu má funkci, za kterou stojím.

Tvoje poslední věta mi udělala radost, Jakube. Nenjen proto, že jsem ješitný, což jsem, ale i proto, že v ní cítím shodu slova a pocitu. Pokud pocity při čtení mého článku budou podobně rozporuplné jako ty, které jsem prožíval, když jsem se s touto oblastí filozofie seznamoval, pak je nikomu nezávidím.

Komentář ze dne: 14.09.2007 15:11:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - GreenEyes (@)
Titulek:
Hleda-li nekdo pravdu (nebo se alespon tak tvari), pak by jeho verbalizovane sdeleni o onom nesnadnem procesu melo byti klidnym, vyrovnanym a nepredpojatym. Zvlaste vyzve-li par dalsich jedincu k tomu, aby ho pri zminenem patrani nasledovalo... Jakmile avsak hledajici pouzije zamerne zkreslenou mapu, zuzi se moznost svobodneho vyberu pro vsechny zucastnene a predpojatost z toho primo cisi. Mam na mysli VYKRICNIKY, jine JEDNOZNACNE interpunkce a radu "navodu"...

Dlouha mezera v mem rozboru ...,
protoze cely clanek (resp. uvaha) neni az tak souvisly a fundovany, jak se na prvni pohled zda a jak se tvari...

Tezkopadny styl psani brani dukladnejsimu studiu textu (a verim, ze styl byl zvolen umyslne).

Az budu mit chvili, tak se do toho pustim (vytiskla jsem si dilo). Ted jsem priserne znamvena hodnocenim souteznich povidek -)

Tez vitam na Postrehu. A opravdu neni vsem dnum konec.

  
Komentář ze dne: 15.09.2007 06:43:15     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: (bez názvu) - 1. část
(Budu Ti Postřehově tykat, GreenEyes, jak mě upozornil Pavel Kotrba, OK?)

Mám dojem, že vpravdě mluvíme každý o něčem jiném. Od hledání pravdy - a nyní ji můžu specifikovat i tvými slovy, GreenEyes - od té klidné, vyrovnané, nepředpojaté, řekl bych od hledání objektivní ideje, jsem se distancoval červenými písmeny v první větě svého článku. Pozůstatky takovéhle pravdy lze u filozofů vystopovat řekněme do začátku dvacátého století. Pak ale jejich dřívější chlad střídá vášeň. A pokud mám zprávy ze současných českých kateder filozofie, ani tam už naštěstí po takové pravdě není ani památky. Bohužel na ní částečně, leč o to urputněji, lpí ostatní akademický i neakademický svět. Podle toho, kam až ve svém studiu filozofie došel příslušný člověk. A na čem z tohoto studia se dokázal shodnout s ostatními, jinam došlými.

Mám na mysli pravdu svou. Vášnivou, plnou předsudků. Chceš-li, pak ano, předpojatou. Jakousi pravdu_reflexi_pravdy_svého_života, krom idejí plněného samozřejmě i mnoha jinými ději. Stejnou pravdu přiznávám každému. I když se během kontaktu někdy dostáváme do sporu. Řešení sporu je samostatný problém. Virtuální rozměr světa idejí nám však poskytuje jakýsi virtuální luxus v tom, že spor, na rozdíl od sporu řekněme územního či kompetenčního, může zůstat jakoby nevyřešen a obě strany setrvají na svém názoru. Přetavením myšlenky (vůle) zpět do života, do akce však každý musí volit. A to je dřeň! Tady nesu kůži na trh. Hle, ať si myslím cokoli, ať jsem ve shodě s menšinou, s většinou či jsem na svůj názor sám, teprve v tom, co činím, vydávám sám sebe všanc nepředpověditelné přítomnosti. Definitivně, bez možnosti vyhnutí konečně riskuji přežití. Koušu do plodu, který může být jedovatý, šlapu na tenký led, lezu na osmitisícovky, létám do vesmíru, zbrojím, vytvářím globalizované mamutí firmy nebo proti nim bojuji.

Pravda jako přetavená zkušenost často pomůže. Pohříchu ne vždy!

  
Komentář ze dne: 15.09.2007 06:48:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr Miklas (pim@quick.cz)
Titulek: Re: (bez názvu) - 2. část
Jak se tvářím, to nevím. Nejsem školený herec. Často mě překvapí, co z mé tváře lidé čtou, jakkoli vím, že je to přirozené, hermeneutické.

Ke zkreslení: Mapa je mapa. Mapa je vždycky zkreslená. Průšvihem v našem poznání nejsou podle mě ani tak záměrné, manipulující předpojatosti, jako spíš naše NEPROHLÉDNUTÉ (nebo snad dokonce neprohlédnutelné?) předsudky. Záměrně, lépe řečeno přiznaně, nemanipulačně, zkreslená mapa naopak možnost svobodného výběru rozšiřuje.

Opakuji: interpunkci v článku považuji za projev svého emočního stavu ve chvílích psaní. Vypíchnutí toho, co mi připadalo, důležité. Nebo co mi na běžně rozšířeném názoru přišlo, že je v rozporu s tím, co jsem si přečetl u jinde zmiňovaných autorů. Ale asi mi nějak nejde vyjádření mého vlastního přesvědčení oddělit od přesvědčování jiných.

Ano styl byl zvolen úmyslně, GreenEyes. Sedí mi a dovoluje mi svébytně vyjadřovat věci, které jsem slyšel i ty, co jsou pro mě nové, které jsem zatím vyjádřené neviděl. Samozřejmě může mnoha lidem připadat těžkopádný, nefundovaný. Ale znovu se ptám: je to jen nestravitelnou formou textu nebo i něčím jiným?

Těším se na výsledky Tvého slíbeného důkladnějšího studia textu, GreenEyes! .: Služby & akce PT
 

 

(c) Postřeh team 2001 - 2009        postaveno na českém opensource redakčním systému phpRS

 

şehirler arası nakliyat şehirler arasi nakliyat ücretleri

fotografie

|

grafika

|

hudba

|

literatura

|

umění

|

galerie

|

poezie

|

gramodeska

|

ars polyri

|

věda

|

elektro

|

technika

|

radio

|

bastlení

|

konstrukce

|

schémata

optimalizace PageRank.cz