Download page


 

 

 

 

 

 

Číslicově řízený analogový filtr:

Číslicově řízený analogový kmitočtový  filtr umožňuje číslicově nastavovat vlastnosti spojitého kmitočtového filtru a umožňuje tak zcela nové přístupy v oblasti zpracování spojitých signálu, jako například adaptivní filtrace. Filtr je realizován jako kaskáda bloků druhého a prvního řádu s kmitočtovým rozsahem 0-100kHz.

     Komplexnost realizace kmitočtového filtru zahrnující jak plnohodnotný autonomní provoz zařízení, tak i řízení všech jeho parametrů z PC prostřednictvím návrhového programu NAF jej řadí k ojedinělým produktům v této oblasti.

Z hlediska parametrů vykazuje filtr kromě dobré dynamiky také vysokou přesnost nastavení parametrů

Číslicové řízení je realizováno mikroprocesorem Motorola HC12

Zařízení je vyvíjeno na ústavu teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně, Vojenské akademie v Brně a Institus Supérieur dElectronique de Paris.

 

***Zpět na stránku Konstrukce / projekty***

***Back to project page***

 


Domů | Základní informace | Konstrukce / projekty | Articles | Práce s mládeží | Hobby | Foto | Kontakt | Aktuality