Věčnou slávu DrD+

Autor: Jakub Raida <jakub.raida(at)seznam.cz>, Téma: Psychologie, Vydáno dne: 07. 03. 2006

bestiemaly.jpgKdo zná DrD+ od Altaru, je zde k tomu malá úvaha (není to inzerce)

Věčnou slávu DrD+ Když se člověk zamyslí nad pravidly od hry DrD+, musí mu být jasná jedna věc: toto nejsou jen pravidla na nějakou hru. Ať už si to autoři uvědomují více či méně, vytvořili velmi hodnotné a komplexní psychologické i filozofické dílo. Skoro to až vypadá, že se na tvorbě pravidel podíleli psychologové, o něčem takovém však pochybuji. O to je úžasnější, kolik zlomových a velmi realistických teorií je možno ať už přímo nebo mezi řádky vyčíst (vedle toho vypadá nějaké nadávání a bug hunt úplně trapně). Ale vezměme to od začátku. Zjistíme zajímavé věci, například… …jak až může být člověk inteligentní. Někdo si myslí, že život není možné vyjádřit matematicky, maximálně fyzikálně. Já si však myslím, že život je možno popsat jen matematicky a je to dokonce vhodnější než fyzikálně (neboť fyzika je v podstatě složitější matematikou). To se myslím autorům povedlo velmi dobře a jsem přesvědčen, že něco jednoduššího a zároveň komplexnějšího hned tak někdo nestvoří.

bestie1.jpg 

Stejně tak se mi zdá naprosto vyvážené rozčlenění lidských vlastností: síla (fyzické předpoklady jedince), obratnost (schopnost využívat fyzických předpokladů), zručnost (schopnost kombinovat fyzično a psychično v poměru dvě ku jedné), vůle (psychické předpoklady jedince), inteligence (schopnost využívat psychických schopností) a charisma (schopnost kombinovat fyzično a psychično v poměru jedna ku dvěma). Stejně tak odvození odolnosti ze síly, výdrž z průměru síly a vůle, či rychlosti z průměru obratnosti a síly. Číselné vyjádření bonusem, kdy průměrná hodnota vlastnosti je 0 a kdy bonus +1 je zhruba roven hodnotě bonusu 0 násobené 1,12199999 (bonus +2 je roven +1 krát 1,12199999, -1 je zase roven hodnotě 0 dělené 1,12199999). Pro číslo 1,12199999 zavedeme konstantu značenou třeba X. Pro lepší pochopení se to dá vztáhnout například na nám známý stonásobek podílu mentálního a fyzického věku (jinak řečeno IQ), u kterého je průměrová hodnota 100. Pro tuto hodnotu tedy podle pravidel DrD+ odpovídá bonus 0. Je tedy zřejmé, že bonus +6 značí například IQ 200 (X*X*X*X*X*X=1,99507 to je zhruba 2 a zároveň platí, že 2 krát 100 je 200). Maximální možná inteligence, jaké je možno v DrD+ dosáhnout u člověka je +4 (tj. +1 za povolání a +3 za hod/přidělení), což je IQ 100*X*X*X*X=158,479. To samotné předkládá teorii, že člověk na první úrovni (úrovně níže) nemůže být více než 1,6krát inteligentnější než průměr. Na druhou stranu je zde možný vývoj až do 21. úrovně a s tím možnost zvyšování inteligence. Maximálně inteligentní člověk by tak mohl dosáhnout až bonusu 4+1*14=18, což odpovídá IQ 100*X18=794,093. Naopak, co se týče inteligence, víme, že idioti mohou jít i hluboko pod pětinu průměrné inteligence, čemuž odpovídá bonus zhruba -14 (čehož v DrD+ dosáhnout nelze, to je ovšem logické, neboť to je hra na hrdiny a ne hra na mentálně postižené; tím ovšem nevylučuji, že mentálně postižený nemůže být hrdina…). …jak si poradí vzpěrač s činkami.

bestie2.jpg 

Co je však ještě mnohem zajímavější než tyto obecné vlastnosti, jsou vlastnosti odvozené, jichž, zdá se, využíváme více, než základních. Vynecháme prozatím odolnost, té se budeme věnovat později. Zaměřme se na výdrž – tedy spojení síly těla i ducha ((Sil+Vol)/2). Je celkem zřejmé, že výdrže je využíváno mnohem častěji než čisté síly – neboť ta se dostává do činění až v extrémních situacích (například dokud vzpěrač zvedá určitou váhu, jde nejen o jeho paže, ale také o to, jak vysoko se vyhecuje, jestli překoná bolest, zkrátka jestli vydrží; teprve po překonání určité váhy už úspěch nezáleží na mysli a jde hlavně o to, jestli se poškodí klouby, prasknou svaly a podobně). V DrD+ by vypadal výkon zhruba takto: hmotnost činek je 320kg = bonus +30 (podle tabulky hmotnosti). Má-li vzpěrač sílu +7 (+4 je maximální základní, +3 získal při dlouholetém tréninku, je tedy alespoň na 5. úrovni) a vůli +5, potřebuje nějak získat bonus +44, aby uzvedl činky (+30 je hmotnost, +20 je gravitační zrychlení = +50, jeho výdrž je (7+5)/2=+6, takže mu schází +44). Při normální hře bychom to řešili hodem 2k6+, jenže hod jen simuluje vedlejší okolnosti, které bychom pro největší přesnost museli vypočítat ze zákonů fyziky. Ale my zde používáme jen matematiku, proto se fyziky vyvarujeme. Počítáme tedy, že vzpěrač trénoval nejen sílu a vůli, ale i techniku, proto dostává bonus +12 (zapojil čtyřikrát víc svalů, než kdyby to zvedal jako laik) za speciální, energii šetřící zvednutí. Zbytek musí získat časem, po který bude činnost vykonávat – tj. +32, tedy něco přes 6 minut. Takže náš vzpěrač bude 6 minut funět. …jaká je nejkrásnější žena a nejideálnější muž Podívejme se však na vzhledové vlastnosti, ty jsou velmi zajímavé. Položme si otázku, jaká je nejkrásnější žena? Spousta teorií mluví o archetypech. Archetyp ženy je popsán jako magicky přitažlivá, trochu tajemná, mateřsky jemná, tělesně vyvážená (=žádné tuky, ale také žádné chybějící svaly = štíhlá, ale s výraznými a pevnými stehny, ňadry atd.). Jak bychom toto vyjádřili pomocí vzorce? Nejprve zde jsou předpoklady účelně postavené postavy, tedy využití tělesné hmoty správným směrem (=obratnost), dále požadavek mateřské jemnosti a schopnosti starat se o fyzicky nenáročné práce (děti, jídlo, zpěv…) (=zručnost). Nejdůležitější vlastností je však charisma, která reprezentuje onu magičnost, přitažlivost a tajemnost. Takže nám vyšel vzorec (Obr+Zrč)/2+Chr. A hele! Není to náhodou přesně ten vzorec, který uvedli autoři DrD+? A o tom, že ideální žena je krásná žena snad není diskuzí. A co muž? Jaký je archetyp muže? Silný (=síla), dominantní (=vůle), šarmantní (=charisma). Jedním slovem: Conan. Výsledný vzorec je vcelku jasný (Sil+Vol)/2+Chr. A to je přesně vzorec nebezpečnosti. Takže ideální muž je nebezpečný muž. Takže maximální krása nebo nebezpečnost, jaké je možno člověku dosáhnout je (14+11)/2+18=31, to znamená, být zhruba 36krát krásnější/nebezpečnější než je průměr. pokračování příště

bestie3.jpg