Svět železnice - (3) - parní lokomotivy, řada 422

Autor: Václav Daranský <daransky(at)kabelta.cz>, Téma: Železnice, Vydáno dne: 29. 04. 2006

para422maly.gifKe konstrukci nové, výkonnější lokomotivy, než byla řada 99 u ČSD 320.0 daly opět podnět západní Čechy a jejich dlouhé kopcovité lokálky...

Byl to zase Gölsdorf, který tak jako již vícekrát předtím prokazoval snahu široce zavádět typizaci dílů a zařízení a využil zkušenosti z provozu řady 99 (320.0), aby zkonstruoval velice podobnou, avšak čtyřspřežní lokomotivu řady 178. Výkonnější kotel měl jenom jediný parní dóm. Před ním a za ním byl písečník, takže bylo možno pískovat dostatečně v obou směrech jízdy. Parní stroj byl také dvouválcový, sdružený a měl rozjížděcí zařízení konstruktérovo, tak jako pákový rozvod vně na kotoučových kolech. Druhé a třetí spřažené dvojkolí mělo posuv +/- 23 mm a pevný rozvor byl jenom 2470 mm, takže stroj projížděl oblouky o poloměru i 80 m, což bylo pro provoz na místních drahách velice důležité. Například lokomotivní řada 99 projížděla nejmenší oblouky 110 m. Nová lokomotiva utáhla na stoupání 23 ‰ zátěž 110 t rychlostí 22 km/h a byla dobře známá svými rychlými rozjezdy. V letech 1900 až 1924 se celkem vyrobilo 227 těchto lokomotiv včetně dodávek pro BBÖ - lokomotivky Krauss L., Florisdorf, továrna StEG, V.N.M. a První českomoravská. Jednotlivé výrobní série se vzájemně lišily jen velikostí vodojemů, a tedy i váhou. Nebyly dodávány jen Státním drahám, ale i řadě soukromích místních drah. Ve svém vývoji, tak jako řada 99, stala se tato řada základem pro různé obměny - řada 278 sdružená s přehřívačem nebo řada 378 dvojčitá na mokrou páru. Z těchto úprav u nás nebyla v provozu žádná. ČSD označila 105 lokomotiv řady 178 řadou 422.0. K nim přibyly další, převzaté po zestátnění některých místních drah, hlavně na Moravě, takže nejvyšší inventární číslo po roce 1945 bylo zaznamenáno 117. V roce 1938 převzaly dočasně DR 34 těchto lokomotiv a označily je řadou 92.22 a 92.23. Ponechaly je v provozu na našich pohraničních tratích. Byly to velmi hospodárné stroje a patřily bezpochyby k našim nejlepším na místních drahách. Lokomotivy nevyžadovaly žádné větší úpravy, jen menší vodojemy byly téměř na všech u ČSD rekonstruovány na jednotný objem.

para422.gif 

422.9
Typem charakteristickým pro soukromé dráhy na Moravě byly po řadě 310.9 čtyřspřežní dvouválcové sdružené tendrové lokomotivy řady 422.9. Konstrukčně zcela odpovídaly strojům řady 422.0 u ČSD, až na některá příslušenství, jako např. brzdové příslušenství, napájecí zařízení, mazání parního stroje nebo komínu se sešikmenou horní hranou podle vzoru lokomotiv Severní dráhy císaře Ferdinanda. Lokomotivy dráhy Otrokovice - Baťov - Zlín -Vizovoce, které měly označení OZVD a patřily naposledy před zestátněním firmě Baťa, byly různého původu. Firma např. odkoupila kolejová vozidla od zrušené dráhy Brno - Líšeň, od zestátněné dráhy Kounice - Oslavany a také od místní dráhy Kuřim pro náhradní díly k udržení nutného počtu vozidel k provozu. Její lokomotivní park byl v době zestátňování na nižší úrovni než u ostatních soukromých drah. Prvními společnostmi, které byly zestátněny již v roce 1945, byly dráha Frýdlant - Bílá a Nezamyslice - Morkovice. Jejich lokomotivy 422.904, 05 a 06 ČSD používaly do roku 1949, aniž je přeznačily. po zestátnění ostatních uvedených společností se však další lokomotivy řady 422.9, i ty nepřeznačené, záhy převedly do řady 422.0. U ČSD končila řada 422.0 inventárním číslem 106 a těmito převody, po započtení i trofejních lokomotiv, skončila inventárním číslem 117. Lokomotivy byly v té době jistým přínosem pro lehčí posun na osobních nádražích apod.