Piju já, piješ ty...

Autor: Krtica <krtica(at)postreh.com>, Téma: Psychologie, Zdroj: Podklady Internet, Vydáno dne: 04. 10. 2006

chlastmaly.jpgSkutečně musíme pít?

 

Možná se vám stalo něco podobného.
Sedíte s partnerem na balkoně, je klidný večer, vnímáte pohodu a z nedaleka se nesou tlumené hlasy s občas hlasitějším zasmáním, malé skupinky mládeže, která obsadila lavičku po důchodcích, kteří během odpoledne hřáli na sluníčku své revmatické končetiny. Ale pak do pohody vklouzne rušivý prvek. Partu mládeže míjí značně rozkymáceným krokem muž, v němž poznáváte vašeho souseda. Toho souseda,  kterého znáte jako naprosto mírného a klidného člověka, vždy slušně zdravícího a vodícího své dvě děti do školky. Právě v tuto chvíli tak dostáváte studenou sprchu, pro své zřejmě naivní přesvědčení. Soused vulgárními nadávkami rozhání mládež, zřejmě někdo z nich pronesl jemu nemilou poznámku a tak tu teď vyhrožuje pěstmi a jeho vztekající se postava divoce rozhazuje pažemi a snaží se někoho z nich lapit. Dívky utekly, ale mladíci se mu jen vysmívají. Váš partner to vše sleduje s pobaveným výrazem a se současným pomrkáváním, že občas je opička pro každého.  Co z toho plyne?
Žijeme ve společnosti, kde se všeobecně bere na lehkou váhu požívání alkoholu. Ba naopak, určitá míra pití alkoholu se považuje za společenskou povinnost a naopak lidé, kteří ve společnosti alkohol nepijí, nejsou vítáni a ostatní se je snaží znemožnit.

A přitom statistiky uvádějí hrozivá čísla:

Průměrná spotřeba 100% alkoholu na 1 obyvatele za rok je 9,9 l!
Což je 159,8 l piva, 8,3 l destilátů. 16,1 l vína

chlast.jpg


Češi jsou třetí největší pijani na světě.
Každý čtvrtý obyvatel starší patnácti let se „napije“ alespoň dvakrát týdně.
Tři sta tisíc občanů ČR je na alkoholu závislých.
Pět procent manželství končí kvůli opilství.
Na následky přílišného popíjení umírá více lidí než v důsledku užívání drog.
Dle průzkumu ve 4. třídách  základních škol 35% žáků opakovaně požilo alkohol.
Alkohol stojí v pozadí většiny případů domácího násilí.

Začíná to už u dětí, bylo zjištěno, že nejčastěji získávají alkoholický nápoj doma při různých oslavách, kdy dostanou ochutnat pivo nebo víno a ukazují se i skutečnosti, že z rukou rodičů dostávají alkohol jako lék.
Přitom alkohol, stejně jako ostatní drogy, je pro děti a mladistvé mnohem více nebezpečnější než pro dospělé. I při občasném požívání hrozí onemocnění jater a nervového systému.
Navíc, čím mladší jedinci pijí alkohol, tím větší je pak riziko jejich pozdějšího přechodu na jiné tvrdé drogy.
Počátek pití se dá přirovnat k hledání zdroje euforie, což je příjemná změna nálady, obveselení, úleva, odstranění potíží, zapomnění nebo dodání si odvahy.
Alkohol se dá v těch chvílích přirovnávat k berličce.

Žen alkoholiček je v populaci asi 1/3. Velmi často jsou mezi nimi úspěšné ženy, podnikatelky, lékařky, zdravotní sestry, herečky. Přitom okolí mnohdy neví o jejich závislosti. Je to proto, že ženy svůj návyk tají, zřejmě z toho důvodu, že ženské pití je společností méně tolerováno.
Závislost hrozí ženám mnohem dřív než mužům, protože i když žena vypije stejné množství jako muž, je v její krvi koncentrace alkoholu vyšší. Stejně tak hrozí ženám mnohem vyšší riziko rozvoje jaterní cirhózy. Dost zásadní vliv na sklon k požívání alkoholu je to, že my ženy jsme bytosti emotivní, nálada se u nás často mění a tyto výkyvy se dávají do souvislosti s pitím. Zvlášť průkazné je to u žen nemocných manio depresívní poruchou, pro které jsou typické propady nálady do depresivních stavů. Nadměrné pití je nejčastěji možno vysledovat u neprovdaných nebo rozvedených žen nebo žen, jejichž partnerem je alkoholik.
Také vlivem nadměrné zátěže, kdy snaha být úspěšná v práci, být dobrou manželkou, matkou, mít skvěle udržovanou domácnost a ještě skvěle vypadat, se jeví jako téměř nesplnitelný úkol.

Zatímco u mladistvých může závislost na alkoholu vzniknout při pravidelné konzumaci během půl až jednoho roku, u dospělých je doba delší. Trvá roky, průměrně až pět let. Čím je tedy člověk mladší, tím dřív vzniká riziko závislosti. Mnoho mužů pije kvůli své práci. Jsou povolání provázená stresem, únavou, rizikem nebo velkou zodpovědností. Patří k nim lékaři, soudci, policisté a vedoucí pracovníci. I tady se hodně projevuje coby alkoholová berlička a často je alkohol jako spouštěč násilnického chování. Opilost pak funguje jako výmluva za špatné chování, násilné činy. Tyto osoby se opíjejí proto, aby se zbavily odpovědnosti za své skutky.
Za mnohým domácím násilím je pijáctví!

Pijácké období je všeobecně členěno do čtyř kategorií.

1 - Počáteční – piják poznává účinek alkoholu jako drogy. Má občasné potřeby požívat alkohol pro dostavení se dobré nálady.

2 - Varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Nikdo, ani piják sám neodhaduje nebezpečnost častého pití. Opilost je vyvolávána znovu a znovu. Pije častěji, postupně přechází od piva na lihoviny. Pije se společníky.

3 - Rozhodné stadium - Alkohol se dostává do centra pozornosti. Piják mívá občasná okna ( výpadky paměti), přestává ovládat alkohol, znovu a znovu slibuje sobě i blízkým, že už pít nebude. Stále své sliby porušuje. Pokud nějakou dobu přece jen abstinuje, má dojem, že své pití má pod kontrolou. Může to trvat i měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace, jako při škrtnutí zápalky u skladu trhavin. Pokud se v této fázi napije, už nikdy nepřestane.

4 - Konečné stadium – Výrazně snížena tolerance na alkohol. Opíjí se i při nevhodné příležitosti. Pije i několik dní (takzvané tahy). Pije už od rána. Je ve stadiu, kdy s alkoholem to nejde a bez něj také ne. Je uzavřen kruh a tady může pomoci jen léčebna a psychiatr.

Ještě malá zajímavost. Tabulka pro výpočet, za jak dlouho vymizí alkohol z krve.


Pivo - muž 75kg
1 desítka         1 hodina 37 minut
1 dvanáctka    2 hodiny 3 minut
2 dvanáctky    4 hodiny 7 minut
4 dvanáctky    8 hodin 13 minut
8 dvanáctek   16 hodin 26 minut
10 dvanáctek 20hodin 32 minut

Víno – muž 80kg

4 deci              5 hodin 20 minut
litr                 13 hodin 20minut
litr a půl        19 hodin 40 minut

Destiláty – muž 80kg
1 panák (0,05)  2 hodiny 12 minut
2 panáky            4 hodiny 24 minut
4 panáky            8 hodin 48 minut
6 panáků          13 hodin 12 minut
8 panáků          17 hodin 36 minut
10 panáků        22 hodin

Překvapuje vás, stejně tak jako mne čas, který tělo potřebuje k odbourání alkoholu?
Nebylo by lepší nepít vůbec?