Allus, Mesto, Inoitis - 31. díl - Endoimplantáty a Lucian

Autor: Jakub Raida <jakub.raida(at)seznam.cz>, Téma: Romány, Vydáno dne: 18. 11. 2007

O systému endoimplantátů a příběh Aerie Christianové, matky těch největších hrdinů.

Lidský život začíná oplodněním vajíčka a dělením. Po pouhém týdnu gravitidy již však matka může (a mnohdy na musí, nechce-li ztratit lékaře) své dítě umístit do inkubátoru, kde se dalších devět měsíců vyvíjí. Už během pobytu v inkubátoru jsou dítěti voperovány dva pikoimplantáty. Pikoimplantát je vlastně zařízení, jehož velikosti se pohybují v měřítku pikometrů (což je 10-12 metru). První implantát dohlíží na správný vývoj srdce, plic, jater, mozku, žaludku, střev a ledvin. Druhý dohlíží na vývoj končetin, svalů, šlach a kostí. Tyto implantáty se nazývají GEN1 a GEN2. Hned po narození se dítěti implantují další tři pikoimplantáty – NOV1 který zaručuje odolnost vůči bakteriím a virům, NOV2 díky kterému se dítě naučí mnohem rychleji pohybovat a NOV3 na částečné zablokování bílkoviny zvané myostatin. To jednak předchází možnosti, že dítě onemocní dystrofií a navíc to zaručuje pro dítě velkou postavu a sílu. V šesti letech dostává dítě další tři implantáty. Jsou to PRE1 zaručující lepší paměť a bystřejší uvažování, PRE2, kontrolující, jestli elektrické výboje přicházející do svalů jsou shodné jako povel, jež vyšel z mozku a PRE3, který zvyšuje výkonnost všech pěti smyslů. Další implantáty už se dělí na dívky a chlapce. V jedenácti dostanou dívky implantát OVA1, OVA2 a OVA3, které řídí a reguluje všechny přeměny v pubertě a zamezí uvolňování vajíček (a tím pádem se ženská plodnost časem nesnižuje). Chlapci dostávají ve dvanácti letech pouze implantát MSL1, což řídí jejich pubertu. Poslední implantát dostávají mezi dvaadvacátým a pětatřicátým rokem všichni, jmenuje se AHA1 a zamezuje chybám při kopírování buněk. Od té doby přestává člověk stárnout a díky těm desíti (příp. dvanácti) implantátům může žít takřka do nekonečna. A díky těmto implantátům Metalci ve své podstatě předstihují ostatní lidi z méně vyspělých zemí, jako jsou Staří Metalci, Colorernové a byli Dexové.

Rodina, do níž patří Lucian, je vlastně rodinou hrdinů, kteří byli při mnohých nejdůležitějších událostech Metalských dějin. Středem celé rodiny je jednoznačně Aeria Christianová, v Metalu známá pod pseudonymem Martina Šedivcová. Narodila se roku 3660 ve Starém Metalu, otci mlynářovi jménem Dilius Christian a matce Danii Christianové, rozené Stearové. Bratrem jejího otce byl právě Qendrik Christian, který se potom při svém výzkumu obrátil rovnou na neteř. Aeria byla odmala o hodně jiná než ostatní dívky, ale jiným způsobem, než třeba přespříliš subtilní Ni'ja nebo naopak velmi lehkomyslná Cellie. Aeria byla vždy zasněná, milovala knížky o magii a snila, že se jednou stane zázrak a její muž přiletí z nebes na zlatém oři. Dilius ze své dcery mnoho radosti neměl, snažil se jí neustále uzemňovat a měl v plánu, že ji provdá s Meumerem, zámožným bojovníkem. Jenže, zrovna, když už se svatbou skoro souhlasila, opravdu se z nebes snesla její první velká láska. Nejel sice na zlatém koni, ale ve Fidohalerkské vzducholodi, ale to bylo ještě úžasnější. Jmenoval se Cyril Kečetrk. Když však po čase opět odletěl, Aeria osaměla. Trvalo mnoho staletí, než je osud opět svedl dohromady, ale snad nakonec bohové nechtěli, aby se velký Fidohalerk usadil a tak se jejich cesty opět rozdělily. Cyril opět osaměl a začínal věřit, že mu od života opravdu není souzeno nic jiného, než aby šel cestou osamělého bojovníka za svobodu jiných, což jej ovšem bavilo. A proto říkal, že být Fidohalerkem je prokletí, ale dobré prokletí. Kateřina Čendová zmizela, Aeria byla s Dellem, kterému porodila Lidia a Luciana, jenže Lucian byl rozmražen až po narození Karla. Poté, co opustila Della, seznámila se s Qerseyem Linkem, známým také jako Jan Šedivec. Narodil se jim Karel a také pokus Myslivec (jenž byl jedinečný nejen svým jménem).