Karl Adoplh Gjellrup

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Osobnosti, Zdroj: Encykopedie Seznam; http://www.kirjasto.sci.fi, Vydáno dne: 29. 07. 2008

Gjellrup_anotace.jpgDánský básník, prozaik a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1917. 

 

gjellerup.jpgDatum a místo narození: 2. června 1857, Roholte, Sjælland - Dánsko

Datum a místo úmrtí: 11. října 1919, Klotzsche u Drážďany - Německo

Gjellerup pocházel z rodiny, kde byl otec pastorem a od Gjellrupa se očekávalo to samé. Když mu byly tři roky jeho otec zemřel a Karl Adolph Gjellrup se s matkou přestěhoval do Kodaně, kde v roce 1874 nastoupil na univerzitu kde studiím teologie a kde také v roce 1878 promoval. Knězem se však nikdy nestal a již na fakultě projevoval svobodomyslné názory zejména v oblasti darwinovských teorií, k nimž se přikláněl. Zájem o náboženské otázky ho pak přivedl k podrobnějšímu studiu buddhismu a následně k východním myšlenkovým proudům a k mystice. Vedle indických vlivů se v jeho literárním díle projevilo také programové spříznění s novoromantismem. Již během studií mu byla literatura velmi blízká a začal se věnovat psaní a po promoci začala vznikat jeho raná díla. Mezi lety 1883 - 1884 procestoval Gjellrup Německo, část Ruska a Řecko. Tyto cesty v něm objevily i básnickou polohu. V letech 1885 - 1887 žil v Drážďanech a velký vliv na něj měl J. W. Goethe a F. Schiller. Poté se Gjellrup oženil s Eugenií Annou Carolinou Heusingerovou a od roku 1892 se s ní a rodinou trvale usadil Německu a psal také v němčině.

Jeho eklektické a k filozofické reflexi tíhnoucí dílo se vyznačuje jasným ale poněkud chladným tónem, je značně vykonstruované a málo umělecky životné. Gjellerup získal sice roku 1917 společně s dalším dánským spisovatelem Henrikem Pontoppidanem Nobelovu cenu za literaturu „... za bohatou a mnohostrannou poezii inspirovanou vznešenými ideály" (citace z odůvodnění Švédské akademie), upadl však velmi rychle v zapomnění. Jedná se tak o poněkud diskutabilní Nobelovu cenu.Gjellrup zemřel 11. října 1919 v Německu a přestože byl za svého života uznáván, po smrti velmi rychle upadl v zapomnění.

Gjellrup_dum.jpg

Dílo Karla Adolpha Gjellrupa

 

Gjellrup_poutnik.jpg Gjellrup_poutnici_svetem.jpg

Česká vydání