Johannes Vilhelm Jensen

Autor: Pavel Kotrba <koziii(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 23. 12. 2008

jensen_anotace.jpgVýznamná osobnost dánské literatury, básník a prozaik. Nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1944.

* 20. ledna 1873, Farsø

+ 25. listopadu 1950, Kodaň 

 

jensen_portret.jpgJohannes Jensen se narodil 20. 1. 1873 v malé vesnici Farsøseverním Jutsku. Oba jeho rodiče pocházeli z venkovských poměrů, narodil se jako druhorozený syn v rodině veterináře. Do jeho jedenácti let jej vyučovala matka, v roce 1893 dokončil svá studia ve Viborgu, poté nastoupil na univerzitu v Kodani, kde studoval medicínu, ale tuto univerzitu nedokončil a v roce 1896 odjel do USA. Stal se novinářem plátku Politiken a informoval o španělsko-americké válce. Jako reportér procestoval mnoho zemí (celou Evropu, Egypt, Palestinu). Celý život se přikláněl k technickému pokroku a sympatizoval s myšlenkou sociálního darwinismu (snaha o rozšíření Darwinových úvah o přirozeném výběru podle nejsilnějšího v aplikaci na lidské spektrum) Literárním debutem Johannese Jensena byl román Dánové, který poprvé vyšel v roce 1896. Jensen také psal poezii, ale kriticky se stavěl k veršům Baudelaira. Prohlásil, že jeho poezie jsou „jedovaté verše s puncem". Sám v jeho poezii zastával klasický styl, ale v poezii v próze využíval podobného stylu jako jeho literární vzory - Goethe, Heine a Whitman. Jensen i nadále cestoval, v letech 1912-1913 navštívil Dálný východ, ve dvacátých letech ještě jednou Spojené státy. V roce 1940 bylo Dánsko obsazeno německou armádou, a protože se Jensen ostře stavě proti fašismu a antisemitismu, velkou část jeho děl musel spálit, aby nebyl perzekuován. V roce 1944 získal Johannes Vilhelm Jensen Nobelovu cenu za literaturu, kterou mu Švédská akademie (kvůli politickému postoji se nekonal žádný ceremoniál) udělila za "ojedinělou intenzitu a produktivitu jeho básnické imaginace ve spojení s bohatým intelektem a odvážným, novátorským uměním stylu" (citace Švédské akademie).

Johannes Vilhelm Jensen se významně zapsal do dějin dánské literatury především jeho nejrozsáhlejším dílu Dlouhá cesta (1908-22) v jehož šesti částech popsal vývoj severských národů od doby ledové po dobu králů v 15. století. Johannes Jensen zemřel 25. 11. 1950 v Kodani.

 

jensen_rodina.jpg

horní řada zleva: bratři - Arthur, Johannes a Vilhelm

dolní řada zleva: bratr Leopold, matka Chatharina, otec Jacob a bratr Heinrich 

Dílo


České překlady

 

 

* V roce 1945 získala Nobelovu cenu za literaturu chilská básnířka Gabriela Mistralová. V následujícím dílu se o ní dozvíte více. *